Vesna Đureta

dipl. ing. Sigurnosti na radu rukovoditelj Zaštite na radu, sektor Pravni i zajednički poslovi

„Marljivost, ustrajnost i svakodnevno stjecanje novih znanja jedini su ispravan put prema uspjehu.“ rukovoditelj Zaštite na radu, sektor Pravni i zajednički poslovi

Najvećim uspjehom na poslovnom planu, ali i izazovom smatram što sam poslove Zaštite na radu u tako velikoj kompaniji preuzela u vremenu kada se je krenulo u izgradnju nove tvornice polukrutih i tekućih lijekova u čijem sam timu sudjelovala.
Moram priznati da mi je bilo jako teško budući da je to za mene bilo sve novo i nepoznato, da je za tehnički pregled trebalo napraviti dokumentaciju kojoj su prethodila razna mjerenja i ispitivanja što strojeva i uređaja, radne okoline i izraditi Plan evakuacije i spašavanja te upoznati svaki kutak prostora i raditi po cijele dane.

Zaštita na radu je veliko i kompleksno područje i nije vezano isključivo za rad u uredu, čiji je osnovni cilj sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i zaštite materijalnih dobara.
Na temelju Procjene radnih mjesta kojemu prethodi ispitivanje strojeva i uređaja radne okoline, mikroklimatskih uvjeta, osposobljavaju se radnici za rad na siguran način. Naša zadaća je da svakodnevno provodimo navedene aktivnosti u suradnji sa ovlaštenicima poslodavca, povjerenicima radnika, radničkim vijeća kao i suradnicima iz institucija izvan kompanije, tu prvenstveno mislim na Državni inspektorat, Medicinu rada te tvrku Vizor d.o.o.
Posebno ističemo Državni inspektorat koji inspekcijskim nadzorom kontrolira provođenje mjera Zaštite na radu. Prilikom inspekcijskih nadzora u proteklih devet godina sva rješenja su bila pozitivna što isto tako možemo smatrati velikim uspjehom.
Služba zaštite na radu savjetodavno je tijelo poslodavca i od nas se očekuje svakodnevni angažman i fleksibilnost u provođenju mjera zaštite na radu i sigurnosti radnika.

Tijekom prošle godine formirana je služba Zaštite na radu u sektoru Pravnih i zajedničkih poslova. U službi danas radi nas četvero i svako je zadužen za određeno područje. Kao voditelju službe Zaštite na radu ništa mi nije teško ni naporno raditi s takvom ekipom koju imam.
Od kolega u službi očekuje se odgovornost, timski rad, komunikativnost, snalažljivost, brzo reagiranje u nepredvidivim situacijama i trenutno donošenje odluke. Belupo pripada u sam vrh poželjnih kompanija i vjerujem da je želja svakog biti dio te cjeline. Meni se ta želja ostvarila. Surađujem s vrlo stručnim ljudima s kojima sam kroz dugi niz godina postala i prijatelj. Marljivost, ustrajnost i svakodnevno stjecanje novih znanja jedini su ispravan put prema uspjehu.