mr. sc. Tatjana Ajhler Đuretek

dr. med. rukovoditeljica Medicinskih poslova i farmakovigilancije u sektoru Razvoj poslovanja i registracije

„Područje naših poslova je široko i svatko nađe neki svoj uži interes u kojem postaje bolji i samostalniji." rukovoditeljica Medicinskih poslova i farmakovigilancije u sektoru Razvoj poslovanja i registracije

Završivši studij medicine u Zagrebu nisam ni slutila da će se moja karijera usmjeriti na farmaceutsku industriju, a sada mi se čini da drugačije nije ni moglo biti. Moj interes za lijekove usmjerio je i moj znanstveni rad u to područje te sam stupanj magistra znanosti obranila iz područja pretkliničke eksperimentalne farmakologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Kasnije su uslijedile brojne edukacije iz područja kliničke dokumentacije, kliničkih studija, pisanja medicinskih izvješća, procedura odobravanja lijekova, a zadnjih godina i edukacije iz područja farmakovigilancije. I tako sam postala – liječnica sa specijalizacijom iz farmaceutske medicine. Ta specijalizacija, naime, postoji u nekim europskim zemljama, ali u Hrvatskoj, nažalost, još uvijek ne. Ipak, članovima obitelji, prijateljima, kolegama pomažem ponekad kao liječnik, savjetom, dijagnozom, slušajući njihove probleme, čitajući nalaze, pa su mi neki u šali dali i nadimak – dr. House.
Svakodnevno u svom poslu rješavam cijeli niz raznih zadataka. I količina i vrsta tih zadataka posljednjih se godina značajno povećala jer imamo sve veći broj lijekova u portfelju, a zahtjevi su sve složeniji. Osim izrade kliničke i pretkliničke dokumentacije u kojima su neki dokumenti jednostavniji neki pak kompleksniji, najveći izazovi su sudjelovanje u razvojnim projektima kada odlučujemo o strategiji kliničkog razvoja i registracije novih Belupovih lijekova. Istovremeno pratimo sve novo što se događa kod „velikih“ inovativnih igrača i tražimo koji bi od tih „blockbustera“ nakon isteka zaštite mogao završiti u našem portfelju, koje su mu kliničke prednosti, kakve su mu nuspojave, koji su mu potencijali.
S druge strane farmakovigilancija je jedna vrlo zahtjevna priča. Nova nas EU legislativa na tom području tjera na velike i važne korake, izgradnju farmakovigilancijskog sustava, uvođenje elektroničke baze nuspojava, elektroničko prijavljivanje nuspojava u Eudravigilance (europska baza nuspojava), na HALMED i druge regulatorne agencije. Zatim je tu uvođenje sustava upravljanja rizikom, detekcija signala, edukacija djelatnika cijele kompanije, jer svi moraju znati kome treba prijaviti nuspojavu. Kao odgovorna osoba za farmakovigilanciju moram to sve pratiti i održavati. I koliko god je ta uloga odgovorna i zahtjevna, drago mi je sudjelovati u izgradnji sustava kojem je glavni cilj sigurna primjena naših lijekova i dobrobit bolesnika.
Tim s kojim svakodnevno radim visoko je motiviran da stručno i odgovorno obavlja sve brojnije i vrlo odgovorne zadaće koje se pred nas stavljaju. Tu nam je zasigurno dragocjena odlična suradnja sa svim kolegama u kompaniji. Područje naših poslova je široko i svatko nađe neki svoj uži interes u kojem postaje bolji i samostalniji. U timu imamo raznih profila: liječnika, veterinara, magistra medicinske biokemije i farmaceuta, a najvažnije je da smo spremni učiti, primjenjivati nova iskustva i najviše europske profesionalne standarde naše struke i davati sve od sebe u Belupu, za Belupo.
I na kraju dana kad dođem kući, nekad zadovoljna i optimistična, a ponekad umorna i zabrinuta, ono što je neprocjenjivo je podrška moje obitelji. Osmjeh na licu moje velike i moje male curice je ono što me vodi kroz život.