Mirjam Brcko

mr. pharm. rukovoditeljica u Farmaceutskim poslovima

„U svakodnevnom radu nastojim pravovremeno ostvariti postavljene ciljeve što nije moguće bez podrške vrijednih kolega iz tima.” rukovoditeljica u Farmaceutskim poslovima

Po završetku studija, i stjecanja zvanja magistra farmacije, u siječnju 2007. godine zaposlila sam se u Belupu. Nakon pripravničkog staža u trajanju od deset mjeseci, obavljala sam poslove stručnog suradnika, zatim koordinatora  tržišta,  voditelja, a u veljači ove godine unaprijeđena sam u rukovoditeljicu u Farmaceutskim poslovima.

S obzirom na izražene kadrovske promjene u radnom okruženju kao i povećan obim posla, ponosna sam što sam u prošloj godini privela kraju poslijediplomski  specijalistički studij  „Razvoj lijekova“ na Farmaceutsko--biokemijskom fakultetu. Obranom završnog specijalističkog rada pod naslovom „Analiza primjedbi na dokumentaciju o kakvoći lijeka“, stekla sam akademski naziv sveučilišni magistar razvoja lijekova. Izbor smjera na specijalističkom studiju kao i odabir same teme završnog rada bili su usko povezani s poslom kojeg svakodnevno obavljam. Proučavajući primjedbe na dokumentaciju o kakvoći lijeka došla sam do zaključka kako je upravo provjera kakvoće djelatne tvari i gotovog lijeka ključan parametar za kakvoću, djelotvornost i sigurnost primjene lijeka kojem se ujedno i pridaje najveća pozornost pri ocjeni registracijske dokumentacije. Navedena saznanja  mogu nam poslužiti u svrhu smanjenje primjedbi u procesu registracije lijeka a samim time skratiti vrijeme do izlaska lijeka na tržište.

U proteklom razdoblju kao stručni suradnik radila sam na registraciji novih lijekova  i održavanju postojećih registracija za tržišta Srbije, Crne Gore, Kosova i Albanije, dok nisam preuzela registracijske aktivnosti samo za tržište Hrvatske. Regulatorne aktivnosti na hrvatskom tržištu su iznimno zahtjevne, ne samo iz razloga što je u Hrvatskoj registriran najveći broj lijekova, već i zbog činjenice da je gotovo svaki registracijski postupak novog proizvoda iz Belupova portfelja započet upravo na domaćem tržištu.  Krajem 2012. godine i početkom 2013. godine bilo je intenzivno razdoblje za tržište Hrvatske, s obzirom na to da je Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode zadala rokove za pokretanje novih registracija i postupaka nadogradnje dokumentacije, a sve s ciljem završetka započetih postupaka do ulaska Hrvatske u Europsku uniju.

Promjene u organizaciji koje su uslijedile donijele su novi pristup radu koji se danas temelji na podjeli na lijekove prema anatomsko-terapijsko kemijskoj klasifikaciji. Kao voditelj tima, bila sam odgovorna za registracijske postupke za lijekove za liječenje sustavnih infekcija te liječenje bolesti koštano-mišićnog sustava na svim aktivnim tržištima. Danas, kao rukovoditelj, osim  prethodno navedenih lijekova, zadužena sam i za lijekove za liječenje bolesti krvi i krvotvornih organa, dermatike, lijekove za liječenje zloćudnih bolesti i bolesti respiratornog sustava.

Tako postavljena organizacija zahtijeva poznavanje regulative svih tržišta na kojima su Belupovi lijekovi registrirani, što predstavlja izazov ne samo kolegama s manje iskustva već i nama iskusnijima. U svakodnevnom radu nastojim pravovremeno i kvalitetno ostvariti postavljene ciljeve, a kao rukovoditelj pratim i organiziram posao u skupinama za koje sam zadužena. Navedeno je nezamislivo bez podrške vrijednih i motiviranih kolega iz tima. Iako se svakodnevno susrećemo s novim situacijama, zajednički i uz puno učenja nastojimo izvršiti sve zadatke na vrijeme.

Sve što sam do sada ostvarila u Belupu samo je jedan mali korak  doprinosu  rasta naše kompanije. U vremenu koji slijedi nastojat ću opravdati očekivanja i dano povjerenje kako bi svi zajedno ostvarili krajnji cilj – izlazak kvalitetnog, učinkovitog i sigurnog lijeka na tržište.