OTC lijekovi

LUPOCET® teen 300 mg kapsule

PARACETAMOL

ATK - N

*Lijek se smije uzimati samo u prethodnom dogovoru s liječnikom Preuzmi sažetak

Bezreceptni proizvodi
Belupo

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

LUPOCET TEEN 300 mg kapsule

paracetamol

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke. Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati. Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku. Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4. Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

  1. Što su LUPOCET TEEN kapsule i za što se koriste?
  2. Što morate znati prije nego počnete uzimati LUPOCET TEEN kapsule?
  3. Kako uzimati LUPOCET TEEN kapsule?
  4. Moguće nuspojave
  5. Kako čuvati LUPOCET TEEN kapsule?
  6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što su LUPOCET TEEN kapsule i za što se koriste?

LUPOCET TEEN kapsule sadrže djelatnu tvar paracetamol koji je antipiretik (pomaže pri snižavanju povišenje tjelesne temperature) i analgetik (lijek protiv bolova).

LUPOCET TEEN kapsule koriste se kratkotrajno za snižavanje povišene tjelesne temperature i za ublažavanje boli u djece iznad 6 godina i odraslih.

Iako su LUPOCET kapsule prvenstveno namijenjene za primjenu u djece starije od 6 godina, mogu ih koristiti i odrasli koji imaju teškoće s gutanjem tableta.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati LUPOCET TEEN kapsule?

Nemojte uzimati LUPOCET TEEN kapsule:

ako ste alergični na paracetamol ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).

LUPOCET kapsule se ne smiju primjenjivati u djece mlađe od 6 godina.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete LUPOCET TEEN kapsule:

ako imate problema s bubrezima i/ili jetrom ako imate oštećenu jetru zbog pretjerane konzumacije alkoholnih pića

ako uzimate druge lijekove koji sadrže paracetamol (ne smijete istodobno uzeti LUPOCET TEEN kapsule, vidjeti dio Drugi lijekovi i LUPOCET TEEN kapsule).

Obavijestite svog liječnika ako bol, zbog koje uzimate ovaj lijek, traje dulje vrijeme (npr. dugotrajna, neprekidna glavobolja). Obavijestite liječnika ako tijekom duljeg razdoblja morate uzimati LUPOCET TEEN kapsule (npr. zbog ublažavanja boli pri blažim oblicima artritisa).

U slučaju predoziranja potrebno je odmah potražiti medicinsku pomoć, čak i ako nemate nikakve simptome (vidjeti dio Ako uzmete više LUPOCET TEEN kapsula nego što ste trebali). Naime, postoji rizik za naknadnu pojavu teškog oštećenja jetre.

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas ili, pak, niste sigurni, obratite se svom liječniku.

Djeca i adolescenti

LUPOCET TEEN kapsule se ne smiju primjenjivati u djece mlađe od 6 godina. U djece mlađe od 6 godina prikladnija je primjena tekućih farmaceutskih oblika paracetamola.

Drugi lijekovi i LUPOCET TEEN kapsule

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste kupili bez recepta. Ovo se odnosi i na biljne lijekove i homeopatske pripravke.

Tijekom primjene LUPOCET kapsula nemojte uzimati neki drugi lijek koji sadrži paracetamol.

Ako uzimate neke od sljedećih lijekova, savjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja LUPOCET TEEN kapsula: - metoklopramid ili domperidon (lijekovi protiv mučnine i povraćanja)

kolestiramin (lijek za snižavanje kolesterola u krvi, za ublažavanje svrbeža i proljeva u nekim bolestima probavnog sustava) antikoagulans (lijek koji sprječava zgrušavanje krvi) antiepileptik (lijek za liječenje epilepsije ili napadaja) barbiturat (lijek za smirenje i liječenje epilepsije ili napadaja) rifampicin (lijek za liječenje bakterijske infekcije) zidovudin (antivirusni lijek) tricikličke antidepresive (lijekove za liječenje depresije) probenecid (za liječenje gihta) biljni pripravak na bazi gospine trave.

LUPOCET TEEN kapsule s hranom, pićem i alkoholom LUPOCET TEEN kapsule možete uzimati neovisno o obroku. Ne preporučuje se konzumacija alkoholnih pića tijekom liječenja LUPOCET TEEN kapsulama.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Ako ste trudni ili dojite, možete uzimati LUPOCET TEEN kapsule uz prethodno savjetovanje s liječnikom.

3. Kako uzimati LUPOCET TEEN kapsule?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Pridržavajte se preporučenog doziranja.

Odrasli i djeca starija od 12 godina

Uzeti 1 do 3 kapsule tri ili četiri puta na dan po potrebi. Unutar 24 sata smije se uzeti do 12 kapsula.

Djeca od 6 do 12 godina

Uzeti 1 kapsulu tri ili četiri puta na dan po potrebi. Unutar 24 sata smiju se uzeti do 4 kapsule.

Preporučene doze u odraslih i djece ne smiju se uzimati u razmacima manjim od 4 sata.

Ne preporučuje se primjena u djece mlađe od 6 godina.

Način primjene:

Lijek se uzima kroz usta neovisno o obroku.

Trajanje primjene:

Za kratkotrajnu primjenu. Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

Ako uzmete više LUPOCET TEEN kapsula nego što ste trebali

Odmah se javite najbližoj hitnoj pomoći ili o tome obavijestite svog liječnika, čak i ako se osjećate dobro jer postoji rizik od odgođenog, ozbiljnog oštećenja jetre. Uzmite preostale kapsule ili uputu o lijeku sa sobom kako bi zdravstveni djelatnici kojima ste se obratili znali točno koji ste lijek uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti LUPOCET TEEN kapsule

Ako ste propustili jednu dozu LUPOCET TEEN kapsula, u slučaju da je i dalje prisutna vrućica ili bol uzmite sljedeću dozu lijeka. Vremenski razmak između doza ne smije biti manji od 4 sata. Nemojte uzeti dvije doze lijeka odjednom.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Prestanite uzimati lijek i obavijestite odmah Vašeg liječnika u slučaju pojave sljedećih nuspojava:

reakcije preosjetljivosti kao što je kožni osip i svrbež ponekad udružen s oteklinom na licu i oko usta s kratkim dahom kožnog osipa, ljuštenja kože ili oštećenja sluznice usne šupljine

tegoba s disanjem (vjerojatnost pojave je veća ako ste prethodno na isti način reagirali pri primjeni nekog drugog lijeka protiv boli) neobjašnjivih modrica ili krvarenja

mučnine, iznenadnog gubitka tjelesne mase, gubitka apetita, žutog obojenja bjeloočnice i kože.

Pri uzimanju paracetamola mogu se javiti sljedeće nuspojave:

Rijetke (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba)

Kožni osip, koprivnjača, oštećenje jetre, odstupanja u laboratorijskim pokazateljima bubrežne funkcije (porast kreatinina u krvi).

Vrlo rijetke (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba)

Prijavljeni su vrlo rijetki slučajevi ozbiljnih kožnih reakcija.

Zabilježeni su i poremećaji u stvaranju krvnih stanica, uključujući manjak krvnih pločica (trombociti) i bijelih krvnih stanica (leukociti).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) Odsjek za farmakovigilanciju Ksaverska cesta 4 10 000 Zagreb Republika Hrvatska Fax: + 385 (0)1 4884 110 Website: www.halmed.hr e-mail: nuspojave@halmed.hr Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati LUPOCET TEEN kapsule?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte Vašeg ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što LUPOCET TEEN kapsule sadrže?

Djelatna tvar je paracetamol.

Kako LUPOCET TEEN kapsule izgledaju i sadržaj pakiranja?

LUPOCET TEEN 300 mg kapsule sadrže granulat bijele boje u tvrdim kapsulama bijelog tijela i ružičaste kapice. 20 (2x10) kapsula u PVC/Al blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. Ulica Danica 5 48 000 Koprivnica

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u siječnju 2017.