OTC lijekovi

LUPOCET® forte 1000 mg filmom obložene tablete

PARACETAMOL

ATK - N

*Lijek se smije uzimati samo u prethodnom dogovoru s liječnikom Preuzmi sažetak

Bezreceptni proizvodi
Belupo

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

LUPOCET FORTE 1000 mg filmom obložene tablete

paracetamol

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke. Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku. Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što su LUPOCET FORTE 1000 mg filmom obložene tablete i za što se koriste

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati LUPOCET FORTE 1000 mg filmom obložene tablete

3. Kako uzimati LUPOCET FORTE 1000 mg filmom obložene tablete

4. Moguće nuspojave

5. Kako čuvati LUPOCET FORTE 1000 mg filmom obložene tablete

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije.

1. Što su LUPOCET FORTE 1000 mg filmom obložene tablete i za što se koriste

LUPOCET FORTE sadrži paracetamol. Koriste se za ublažavanje blage do umjerene boli (uključujući osteoartritis) i za snižavanje povišene tjelesne temperature.

LUPOCET FORTE ne nadražuje želučanu sluznicu pa ih mogu uzimati i osobe sa želučanim tegobama, odnosno čirom na želucu ili dvanaesniku.

Tablete su ovalnog oblika pa se lakše mogu progutati. Zbog filmske ovojnice nemaju neugodan okus.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati LUPOCET FORTE 1000 mg filmom obložene tablete

Nemojte uzimati LUPOCET FORTE ako ste alergični na paracetamol ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.). LUPOCET FORTE 1000 mg filmom obložene tablete ne smiju se primjenjivati u djece mlađe od 16 godina.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete LUPOCET FORTE 1000 mg filmom obložene tablete:

ako imate problema s bubrezima i/ili jetrom ako imate oštećenu jetru zbog pretjerane konzumacije alkoholnih pića ako istodobno uzimate druge lijekove koji sadrže paracetamol (odmah prekinite njihovu primjenu jer se ne smiju koristiti zajedno s LUPOCET FORTE, vidjeti dio Drugi lijekovi i LUPOCET FORTE 1000 mg filmom obložene tablete).

Obavijestite svog liječnika ako bol usprkos primjeni ovog lijeka traje dulje vrijeme. Obavijestite liječnika ako tijekom duljeg razdoblja morate uzimati LUPOCET FORTE (npr. zbog ublažavanja boli zbog artritisa). U slučaju predoziranja potrebno je odmah potražiti medicinsku pomoć, čak i ako nemate nikakve simptome (vidjeti dio Ako uzmete više LUPOCET FORTE 1000 mg filmom obloženih tableta nego što ste trebali). Naime, postoji rizik za kasniju pojavu teškog oštećenja jetre.

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas ili, pak, niste sigurni, javite se svom liječniku.

Djeca i adolescenti

LUPOCET FORTE 1000 mg filmom obložene tablete ne smiju se primjenjivati u djece mlađe od 16 godina.

Drugi lijekovi i LUPOCET FORTE 1000 mg filmom obložene tablete

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste kupili bez recepta. Ovo se odnosi i na biljne lijekove i homeopatske pripravke.

Tijekom primjene LUPOCET FORTE tableta nemojte uzimati neki drugi lijek koji sadrži paracetamol.

Ako uzimate neke od sljedećih lijekova, savjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije primjene LUPOCET FORTE tableta: - metoklopramid ili domperidon (lijekovi protiv mučnine i povraćanja)

kolestiramin (lijek za snižavanje kolesterola u krvi, za ublažavanje svrbeža i proljeva u nekim bolestima probavnog sustava) antikoagulans, npr. varfarin (lijek koji sprječava zgrušavanje krvi).

LUPOCET FORTE 1000 mg filmom obložene tablete s hranom, pićem i alkoholom

LUPOCET FORTE tablete možete uzimati neovisno o obroku. Ne preporučuje se konzumacija alkoholnih pića tijekom terapije LUPOCET FORTE tabletama.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego primijenite ovaj lijek. Ako ste trudni ili dojite, možete uzimati LUPOCET FORTE uz preporuku liječnika.

Upravljanje vozilima i strojevima

LUPOCET FORTE tablete ne utječu na sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima.

LUPOCET FORTE 1000 mg filmom obložene tablete sadrže laktozu

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati LUPOCET FORTE 1000 mg filmom obložene tablete

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. Pridržavajte se preporučenog doziranja.

Odrasli (uključujući starije osobe) i adolescenti stariji od 16 godina

Uzimajte jednu tabletu svaka 4 sata, prema potrebi. Ne uzimajte više od 4 tableta unutar 24 sata.

Ne preporučuje se primjena ovog lijeka u djece mlađe od 16 godina.

Ako uzmete više LUPOCET FORTE 1000 mg filmom obloženih tableta nego što ste trebali

Odmah se javite najbližoj hitnoj pomoći ili o tome obavijestite svog liječnika ili ljekarnika. Uzmite preostale tablete ili uputu o lijeku sa sobom kako bi zdravstveni djelatnici kojima ste se obratili znali točno koji ste lijek uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti LUPOCET FORTE 1000 mg filmom obložene tablete

Ako ste propustili jednu dozu LUPOCET FORTE tableta, u slučaju da je i dalje prisutna vrućica ili bol uzmite sljedeću dozu lijeka. Vremenski razmak između doza ne smije biti manji od 4 sata. Nemojte uzeti dvije doze lijeka odjednom.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom LUPOCET FORTE 1000 mg filmom obloženih tableta, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Uz terapijsku dozu lijeka nuspojave su općenito rijetke.

Prestanite uzimati lijek i odmah obavijestite liječnika ako primijetite ili sumnjate na sljedeće nuspojave:

alergijske reakcije koje mogu biti i težeg oblika kao što je kožni osip i svrbež, ponekad kao oticanje usnica i lica ili kao pojava kratkog daha kožni osip ili ljuštenje kože, čirevi u ustima tegobe s disanjem (vjerojatnost da se pojavi ovakva reakcija je veća ako ste prethodno na isti način reagirali pri primjeni nekog drugog lijeka protiv boli, npr. ibuprofen, acetilsalicilatna kiselina) neobjašnjiva pojava modrica ili krvarenja

mučnina, iznenadni gubitak tjelesne mase, gubitak apetita, žuto obojene bjeloočnice i koža.

Vrlo rijetko prijavljeni su slučajevi ozbiljnih kožnih reakcija.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) Odsjek za farmakovigilanciju Ksaverska cesta 4 10 000 Zagreb Republika Hrvatska Fax: + 385 (0)1 4884 110 Website: www.halmed.hr e-mail: nuspojave@halmed.hr

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati LUPOCET FORTE 1000 mg filmom obložene tablete

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece. Lijek čuvati u originalnom pakiranju.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i duge informacije

Što LUPOCET FORTE 1000 mg filmom obložene tablete sadrže

Djelatna tvar je paracetamol. Jedna filmom obložena tableta sadrži 1000 mg paracetamola.

Pomoćne tvari su: Tabletna jezgra: škrob, prethodno geliran; povidon; kukuruzni škrob; talk (E553b); stearatna kiselina. Film ovojnica: hipromeloza (E464); titanijev dioksid (E171); laktoza hidrat; makrogol; triacetin (E1518); karnauba vosak (E903).

Kako LUPOCET FORTE 1000 mg filmom obložene tablete izgledaju i sadržaj pakiranja

Bijele, ovalne, bikonveksne tablete s razdjelnom crtom na obje strane. Razdjelna crta služi samo kako bi se olakšalo lomljenje radi lakšeg gutanja, a ne da bi se lijek podijelio na jednake doze.

10 (2 x 5) tableta u PVC/PVDC//Al blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. Ulica Danica 5 48 000 Koprivnica

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u lipnju 2015.