OTC lijekovi

LUPOCET® flu forte šumeće tablete

PARACETAMOL

ATK - N

*Lijek se smije uzimati samo u prethodnom dogovoru s liječnikom Preuzmi sažetak

Bezreceptni proizvodi
Belupo

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

LUPOCET FLU FORTE šumeće tablete

paracetamol, askorbatna kiselina, klorfenamin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke. Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku. Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je LUPOCET FLU FORTE i za što se koristi?

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati LUPOCET FLU FORTE?

3. Kako uzimati LUPOCET FLU FORTE?

4. Moguće nuspojave

5. Kako čuvati LUPOCET FLU FORTE?

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je LUPOCET FLU FORTE i za što se koristi?

LUPOCET FLU FORTE primjenjuje se u odraslih i djece iznad 12 godina za kratkotrajno ublažavanje simptoma prehlade i gripe poput curenja i svrbeža nosa, suznih očiju, promuklosti, kašlja, glavobolje, vrućice i iscrpljenosti djelovanjem triju djelatnih tvari: paracetamola, klorfenamina i askorbatne kiseline.

LUPOCET FLU FORTE sadrži tri djelatne tvari koje imaju različito djelovanje:

paracetamol ublažava bolove i snižava povišenu tjelesnu temperaturu klorfenamin smanjuje začepljenost nosa, ublažava simptome curenja iz nosa i suznih očiju askorbatna kiselina (vitamin C) nadoknađuje povećane potrebe za ovim vitaminom kod akutnih virusnih infekcija.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati LUPOCET FLU FORTE?

Nemojte uzimati LUPOCET FLU FORTE:

ako ste alergični na djelatne tvari ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.) ako ste alergični na neki drugi sličan lijek (npr. antihistaminike – lijekove koji se koriste u liječenju različitih alergija) ako ste trudnica ili dojilja (vidjeti dio Trudnoća, dojenje i plodnost) ako bolujete od nedostatka enzima glukoza-6-fosfat dehidrogenaze ili teške hemolitičke anemije ako imate teški poremećaj rada jetre ako bolujete od glaukoma (povišenog očnog tlaka) ako imate hipertrofiju (povećanje) prostate, opstrukciju (suženje) vrata mokraćnog mjehura, stenozu pilorusa ili dvanaesnika (suženja dijela želuca ili dvanaesnika) ili neko drugo suženje probavnog ili mokraćno-spolnog sustava.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete LUPOCET FLU FORTE:

ako imate problema s bubrezima i/ili jetrom ako ste osoba starije životne dobi (65 godina i više) s poremećajem rada bubrega i/ili jetre ako ste imali ili imate bubrežne kamence ako imate hemokromatozu (pretjerano taloženje željeza u jetri i drugim organima) ako imate poremećaj u stvaranju krvnih stanica (thalassaemia major, sideroblastična anemija).

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vas ili, pak, niste sigurni, javite se svom liječniku ili ljekarniku.

Djeca i adolescenti

LUPOCET FLU FORTE se ne smije primjenjivati u djece mlađe od 12 godina. Za djecu mlađu od 12 godina namijenjene su LUPOCET FLU šumeće tablete.

Drugi lijekovi i LUPOCET FLU FORTE

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. Ovo se odnosi i na lijekove koje ste nabavili bez recepta te na biljne lijekove i homeopatske pripravke.

Tijekom primjene LUPOCET FLU FORTE šumećih tableta nemojte primjenjivati neki drugi lijek protiv gripe i prehlade ili neki drugi lijek koji sadrži paracetamol, jer se na taj način povećava opasnost od prekoračenja preporučene dnevne doze paracetamola.

Ako uzimate neke od sljedećih lijekova, savjetujte se s liječnikom prije primjene LUPOCET FLU FORTE šumećih tableta:

rifampicin (lijek za liječenje tuberkuloze) cimetidin (lijek za liječenje žgaravice i drugih poremećaja probavnog sustava koji nastaju zbog prekomjernog lučenja želučane kiseline) glutetimid, fenobarbiton, karbamazepin (lijekove za liječenje epilepsije) amikacin, gentamicin i netilmicin (lijekove za liječenje bakterijskih infekcija) tricikličke antidepresive (lijekove za liječenje depresije) neuroleptike, sedative, trankvilizatore (lijekove za smirenje) barbiturate, hipnotike (lijekove za spavanje) antikoagulanse (lijekove koji sprječavaju zgrušavanje krvi)

metoklopramid (lijek protiv mučnine i povraćanja)

oralne kontraceptive (lijekove za sprječavanje začeća) inhibitore monoaminooksidaze - MAO-inhibitore (lijekove za liječenje nekih vrsta depresije) u posljednja 2 tjedna.

LUPOCET FLU FORTE s hranom, pićem i alkoholom

LUPOCET FLU FORTE uzimajte nakon obroka. Tijekom uzimanja LUPOCET FLU FORTE šumećih tableta nemojte konzumirati alkoholna pića.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Ako ste trudnica ili dojilja, odnosno ako sumnjate da ste trudni ili planirate trudnoću, ne smijete uzimati LUPOCET FLU FORTE.

Upravljanje vozilima i strojevima

LUPOCET FLU FORTE može uzrokovati umor, pospanost i vrtoglavicu. Ako imate ovakve simptome, nemojte upravljati vozilima i strojevima.

3. Kako uzimati LUPOCET FLU FORTE?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Pridržavajte se preporučenog doziranja. Ne uzimajte veću dozu od preporučene bez savjetovanja s liječnikom.

Odrasli i djeca starija od 12 godina

Uzimajte 1 šumeću tabletu svakih 4-6 sati. Prema potrebi možete uzeti 2 šumeće tablete odjednom svakih 6- 8 sati. Unutar 24 sata nemojte uzeti više od 8 šumećih tableta.

Stariji

Osobe starije životne dobi osobito se moraju pridržavati preporučenog doziranja, zbog povećane osjetljivosti na lijekove ovakve vrste.

Djeca mlađa od 12 godina

LUPOCET FLU FORTE se ne smije primjenjivati u djece mlađe od 12 godina. Za djecu mlađu od 12 godina namijenjene su LUPOCET FLU šumeće tablete.

Način primjene

Lijek se uzima kroz usta. LUPOCET FLU FORTE uzimajte nakon jela, kako biste smanjili mogućnost nastanka probavnih smetnji. LUPOCET FLU FORTE ima oblik šumeće tablete. Jednu šumeću tabletu otopite u pola čaše vode.

Trajanje primjene

Ovaj lijek se primjenjuje kratkotrajno. Ako su simptomi prisutni nakon 5 dana primjene LUPOCET FLU FORTE šumećih tableta ili se simptomi ne poboljšaju ili se pogoršaju nakon 3 dana primjene lijeka, savjetujte se s liječnikom.

Ako ste zaboravili uzeti LUPOCET FLU FORTE

Ako ste propustili jednu dozu LUPOCET FLU FORTE šumećih tableta, u slučaju da je i dalje prisutna vrućica ili bol uzmite sljedeću dozu lijeka. Vremenski razmak između doza ne smije biti manji od 4-6 sati. Nemojte uzeti dvije doze lijeka odjednom.

Ako uzmete više LUPOCET FLU FORTE šumećih tableta nego što ste trebali

Ako ste slučajno uzeli previše LUPOCET FLU FORTE šumećih tableta, odmah se javite najbližoj medicinskoj ustanovi ili o tome obavijestite svog liječnika ili ljekarnika. Uzmite preostale tablete ili uputu o lijeku sa sobom kako bi zdravstveni djelatnici kojima ste se obratili znali točno koji ste lijek uzeli.

Predoziranje se najčešće može očitovati simptomima kao što su mučnina, povraćanje, znojenje, pospanost, tromost i usporeno disanje. U slučaju primjene izrazito visokih doza može doći do teškog oštećenja jetre te hepatičke kome koja može imati i smrtni ishod.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Pri pravilnoj primjeni LUPOCET FLU FORTE šumećih tableta nuspojave su rijetke.

Prestanite uzimati lijek i odmah obavijestite liječnika ako primijetite ili sumnjate na pojavu alergijske reakcije u obliku kožnog osipa i svrbeža, otekline usnica i lica ili kratkog daha.

Ostale zabilježene nuspojave su sljedeće:

suha usta, probavne smetnje slabost pospanost, omaglica povećana gustoća sekreta iz dišnih putova otežano mokrenje, poremećaj rada bubrega osjetljivost na sunčevu svjetlost poremećaji krvne slike poremećaj rada jetre.

Vrlo rijetko prijavljeni su slučajevi ozbiljnih kožnih reakcija.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) Odsjek za farmakovigilanciju Ksaverska cesta 4 10 000 Zagreb Republika Hrvatska Fax: + 385 (0)1 4884 110 Website: www.halmed.hr e-mail: nuspojave@halmed.hr

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati LUPOCET FLU FORTE?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Nakon otvaranja LUPOCET FLU FORTE treba čuvati u originalnom pakiranju. Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Što LUPOCET FLU FORTE sadrži?

Djelatne tvari su paracetamol, askorbatna kiselina (vitamin C) i klorfenamin. Jedna šumeća tableta sadrži 500 mg paracetamola, 250 mg askorbatne kiseline (vitamina C) u obliku natrijevog askorbata te 1,41 mg klorfenamina u obliku klorfenaminmaleata.

Pomoćne tvari su: citratna kiselina, bezvodna; natrijev hidrogenkarbonat; sorbitol (E420); natrijev karbonat, bezvodni; aspartam (E951); aroma naranče; aroma limuna; povidon K30; simetikon emulzija (30 postotna).

Kako LUPOCET FLU FORTE izgleda i sadržaj pakiranja?

LUPOCET FLU FORTE je bijela ili gotovo bijela, okrugla, ravna tableta. 10 šumećih tableta u polipropilenskoj tubi s polietilenskim zatvaračem. 20 šumećih tableta u polipropilenskoj tubi s polietilenskim zatvaračem.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. Ulica Danica 5 48 000 Koprivnica, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u veljači 2016.