OTC lijekovi

LUPOCET® baby 120 mg čepići

PARACETAMOL

ATK - N

*Lijek se smije uzimati samo u prethodnom dogovoru s liječnikom Preuzmi sažetak

Bezreceptni proizvodi
Belupo

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

LUPOCET BABY 120 mg čepići

paracetamol

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke. Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati. Ako trebate dodatne informacije ili savjet, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku. Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4. Obavezno se obratite Vašem liječniku ako se Vaše dijete ne osjeća bolje ili ako se osjeća lošije nakon 3 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

  1. Što su LUPOCET BABY čepići i za što se koriste?
  2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati LUPOCET BABY čepiće?
  3. Kako primjenjivati LUPOCET BABY čepiće?
  4. Moguće nuspojave
  5. Kako čuvati LUPOCET BABY čepiće?
  6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što su LUPOCET BABY čepići i za što se koriste?

LUPOCET BABY čepići sadrže djelatnu tvar paracetamol koji je antipiretik (pomaže pri snižavanju povišene tjelesne temperature) i analgetik (lijek protiv bolova).

LUPOCET BABY čepići se primjenjuju za snižavanje povišene tjelesne temperature koja je povezana s prehladom, gripom, dječjim zaraznim bolestima (npr. vodene kozice, hripavac, ospice, zaušnjaci) ili reakcijom na cijepljenje, kao i za ublažavanje boli pri nicanju zuba, zubobolje, glavobolje i grlobolje.

Primjena čepića osobito je pogodna za djecu koja ne mogu uzimati sirup na usta (npr. nakon operativnog zahvata ili kod mučnine i povraćanja).

LUPOCET BABY čepići su namijenjeni za kratkotrajnu primjenu u djece u tjelesne mase od 8 kg do 20 kg (približne dobi od 6 mjeseci do 5 godina).

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati LUPOCET BABY čepiće?

Nemojte primjenjivati LUPOCET BABY čepiće:

ako je Vaše dijete alergično na paracetamol ili bilo drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

ako Vaše dijete ima problema s bubrezima i/ili jetrom ako Vaše dijete uzima druge lijekove koji sadrže paracetamol (ne smijete istodobno dati LUPOCET BABY čepiće, vidjeti dio Drugi lijekovi i LUPOCET BABY čepići) ako Vaše dijete uzima druge lijekove koji utječu na jetru (vidjeti dio Drugi lijekovi i LUPOCET BABY čepići).

Obavijestite svog liječnika ako se Vaše dijete ne osjeća bolje ili ako se osjeća lošije nakon 3 dana.

Potreban je oprez pri primjeni LUPOCET BABY čepića tijekom duljeg razdoblja. Kod čepića je prisutan rizik lokalne iritacije, čija se učestalost i intenzitet povećavaju ovisno o trajanju uporabe, učestalosti primjene i primijenjenoj dozi.

U slučaju predoziranja potrebno je odmah potražiti medicinsku pomoć, čak i ako nema nikakvih simptoma (vidjeti dio Ako primijenite više LUPOCET BABY čepića nego što ste trebali). Naime, postoji rizik za naknadnu pojavu teškog oštećenja jetre.

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vaše dijete ili, pak, niste sigurni, obratite se svom liječniku.

Drugi lijekovi i LUPOCET BABY čepići

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako Vaše dijete uzima, nedavno je uzelo ili bi moglo uzeti bilo koje druge lijekove.

Tijekom primjene LUPOCET BABY čepića ne smiju se uzimati neki drugi lijekovi koji sadrže paracetamol.

Ako Vaše dijete uzima neke od sljedećih lijekova, savjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije primjene LUPOCET BABY čepića: - metoklopramid ili domperidon (lijekovi protiv mučnine i povraćanja) -

kolestiramin (lijek za snižavanje kolesterola u krvi, za ublažavanje svrbeža i proljeva u nekim bolestima probavnog sustava) antikoagulans (lijek koji sprječava zgrušavanje krvi) antiepileptik (lijek za liječenje epilepsije ili napadaja) barbiturat (lijek za smirenje i liječenje epilepsije ili napadaja) rifampicin (lijek za liječenje bakterijske infekcije) zidovudin (antivirusni lijek) tricikličke antidepresive (lijekove za liječenje depresije) probenecid (za liječenje gihta) biljni pripravak na bazi gospine trave.

LUPOCET BABY čepići s hranom, pićem i alkoholom

Nemojte davati djeci alkohol tijekom liječenja LUPOCET BABY čepićima.

3. Kako primjenjivati LUPOCET BABY čepiće?

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučene pojedinačne doze treba uzimati po mogućnosti u razmaku od 6 sati, ali nikako u razmacima kraćim od 4 sata niti više od 4 doze tijekom 24 sata.

LUPOCET BABY 120 mg čepići primjenjuju se u djece tjelesne mase 8 kg do 20 kg (približne dobi od 6 mjeseci do 5 godina).

Djeca tjelesne mase od 8 do 10 kg (otprilike 6 mjeseci do 1 godine)

Jedan LUPOCET BABY 120 mg čepić. Ako je potrebno, doza se može ponoviti nakon 6 sati. Ne smiju se primijeniti više od 4 doze na dan.

Djeca tjelesne mase od 10 do 20 kg (otprilike 1 do 5 godina)

1-2 LUPOCET BABY 120 mg čepića. Ako je potrebno, doza se može ponoviti nakon 6 sati. Ne smiju se primijeniti više od 4 doze na dan.

Način primjene

Za rektalnu primjenu. Čepić umetnite u debelo crijevo čistim rukama. Primjenjivati se smiju isključivo cijeli čepići. Čepići se ne smiju lomiti.

Trajanje liječenja

Ne preporučuje se primjena dulje od 3 dana bez savjeta liječnika. U slučaju da se unatoč primjeni lijeka tegobe Vašeg djeteta ne ublaže ili se pogoršaju, potražite savjet liječnika.

Ako primijenite više LUPOCET BABY čepića nego što ste trebali

Odmah se javite najbližoj hitnoj pomoći ili o tome obavijestite svog liječnika, čak i ako dijete izgleda dobro i nema nikakvih simptoma jer postoji rizik od kasnog ozbiljnog oštećenja jetre. Uzmite čepiće ili uputu o lijeku sa sobom kako bi zdravstveni djelatnici kojima ste se obratili znali točno o kojem se lijeku radi.

Ako ste zaboravili primijeniti LUPOCET BABY čepiće

Ako ste propustili jednu dozu LUPOCET BABY čepića, u slučaju da je i dalje prisutna vrućica ili bol, uzmite sljedeću dozu lijeka. Nemojte uzeti dvije doze lijeka odjednom. Vremenski razmak između pojedinačnih doza ne smije biti kraći od 4 sata.

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće pojaviti kod svakoga.

Prestanite uzimati lijek i obavijestite odmah liječnika u slučaju pojave sljedećih nuspojava u Vašeg djeteta:

reakcije preosjetljivosti kao što je kožni osip i svrbež ponekad udružen s oteklinom na licu i oko usta s kratkim dahom kožnog osipa, ljuštenja kože ili oštećenja sluznice usne šupljine

tegoba s disanjem (vjerojatnost pojave je veća ako ste prethodno na isti način reagirali pri primjeni nekog drugog lijeka protiv boli) neobjašnjivih modrica ili krvarenja

mučnine, iznenadnog gubitka tjelesne mase, gubitka apetita, žutog obojenja bjeloočnice i kože.

Pri uzimanju paracetamol čepića mogu se javiti sljedeće nuspojave:

Česte (mogu se javiti u manje od 1 do 10 osoba):

crvenilo u području čmara

Rijetke (mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba)

reakcije preosjetljivosti, kožni osip, koprivnjača, oštećenje jetre, odstupanja u laboratorijskim pokazateljima bubrežne funkcije (porast kreatinina u krvi).

Vrlo rijetke (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba)

prijavljeni su vrlo rijetki slučajevi ozbiljnih kožnih reakcija.

Zabilježeni su i poremećaji u stvaranju krvnih stanica, uključujući manjak krvnih pločica (trombociti) i bijelih krvnih stanica (leukociti).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) Odsjek za farmakovigilanciju Ksaverska cesta 4 10 000 Zagreb Republika Hrvatska Fax: + 385 (0)1 4884 110 Website: www.halmed.hr e-mail: nuspojave@halmed.hr.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati LUPOCET BABY čepiće?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek čuvajte na temperaturi ispod 25°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što LUPOCET BABY čepići sadrže?

Djelatna tvar je paracetamol. Jedan čepić sadrži 120 mg paracetamola. Pomoćna tvar u čepiću je tvrda mast.

Kako LUPOCET BABY čepići izgledaju i sadržaj pakiranja?

LUPOCET BABY čepići su bijele boje, veličine 21,17 x 9,18 mm. 10 (2x5) čepića u strip (Al/PE) pakiranju, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. Ulica Danica 5 48 000 Koprivnica

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u siječnju 2017.