OTC lijekovi

LUPOCET® 250 mg čepići

PARACETAMOL

ATK - N

*Lijek se smije uzimati samo u prethodnom dogovoru s liječnikom Preuzmi sažetak

Bezreceptni proizvodi
Belupo

Uputa o lijeku: Informacije za bolesnika

LUPOCET 250 mg čepići

paracetamol

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke. Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku. Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

Obavezno se obratite liječniku ako se Vaše dijete ne osjeća bolje ili ako se osjeća lošije nakon 3 dana.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što su LUPOCET 250 mg čepići i za što se koriste

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati LUPOCET 250 mg čepiće

3. Kako primjenjivati LUPOCET 250 mg čepiće

4. Moguće nuspojave

5. Kako čuvati LUPOCET 250 mg čepiće

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što su LUPOCET 250 mg čepići i za što se koriste

LUPOCET 250 mg čepići sadrže paracetamol i izdaju se bez recepta. Koriste se za snižavanje povišene tjelesne temperature i za ublažavanje boli. LUPOCET 250 mg čepići namijenjeni su djeci u dobi od 6 do 12 godina. Prikladni su za snižavanje povišene tjelesne temperature koja je povezana s prehladom, gripom, dječjim zaraznim bolestima (npr. vodene kozice, hripavac, ospice, zaušnjaci) ili reakcijom na cijepljenje, kao i za ublažavanje zubobolje, glavobolje, grlobolje, boli pri nicanju zuba, nakon operacija i ozljeda te boli u mišićima i zglobovima. Primjena čepića osobito je pogodna za bolesnike koji ne mogu uzimati sirup, kapsule ili tablete (npr. nakon operativnog zahvata ili kod mučnine i povraćanja).

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati LUPOCET 250 mg čepiće

Nemojte primjenjivati LUPOCET 250 mg čepiće:

ako je Vaše dijete alergično na djelatnu tvar ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego primijenite LUPOCET 250 mg čepiće. Kod primjene ovog lijeka potreban je oprez:

ako Vaše dijete ima problema s bubrezima i/ili jetrom ako Vaše dijete istodobno uzima druge lijekove koji sadrže paracetamol (odmah prekinite njihovu primjenu jer se ne smiju koristiti zajedno s LUPOCET 250 mg čepićima, vidjeti dio Drugi lijekovi i LUPOCET 250 mg čepići).

Obavijestite svog liječnika ako bol traje dulje vremena (npr. dugotrajna, neprekidna glavobolja). Potreban je oprez pri primjeni LUPOCET 250 mg čepića tijekom duljeg razdoblja.

U slučaju predoziranja potrebno je odmah potražiti medicinsku pomoć, čak i ako nema nikakvih simptoma (vidjeti dio Ako primijenite više LUPOCET 250 mg čepića nego što ste trebali). Naime, postoji rizik za naknadnu pojavu teškog oštećenja jetre.

Ako se nešto od gore navedenog odnosi na Vaše dijete ili pak niste sigurni, javite se svom liječniku.

Drugi lijekovi i LUPOCET 250 mg čepići

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako Vaše dijete uzima, nedavno je uzelo ili bi moglo uzeti bilo koje druge lijekove. Ovo uključuje i sve lijekove koje ste kupili bez recepta i biljne lijekove.

LUPOCET 250 mg čepići mogu imati utjecaj na učinak nekih lijekova, a neki lijekovi mogu imati utjecaj na djelovanje LUPOCET 250 mg čepića.

Tijekom primjene LUPOCET 250 mg čepića ne smiju se uzimati:

drugi lijekovi koji sadrže paracetamol drugi lijekovi koji sadrže alkohol.

Ako Vaše dijete uzima neke od sljedećih lijekova, savjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije primjene LUPOCET 250 mg čepića:

antikoagulans (lijek koji sprječava zgrušavanje krvi) antiepileptik (lijek za liječenje epilepsije ili padavice) barbiturat (lijek za smirenje i liječenje epilepsije ili padavice) rifampicin (lijek za liječenje bakterijske infekcije).

LUPOCET 250 mg čepići s pićem i alkoholom

Tijekom primjene LUPOCET 250 mg čepića ne smiju se konzumirati alkoholna pića.

3. Kako primjenjivati LUPOCET 250 mg čepiće

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Ne preporučuje se primjena dulja od 3 dana bez savjeta liječnika. U slučaju da se unatoč primjeni lijeka tegobe Vašeg djeteta ne ublaže ili se pojave novi simptomi, potražite savjet liječnika.

Doziranje se treba temeljiti na tjelesnoj masi djeteta. Približna dob u odnosu na tjelesnu masu navedena je samo kao smjernica. Preporučene doze ne smiju se uzimati u razmacima kraćim od 4 sata niti više od četiri doze tijekom 24 sata.

Primjenjivati se smiju isključivo cijeli čepići. Čepići se ne smiju lomiti.

Prije primjene operite i osušite ruke, pažljivo izvadite čepić iz pakiranja i umetnite ga u debelo crijevo (čmar) djeteta. Operite ruke nakon primjene čepića. Ako postoji potreba za velikom nuždom, pobrinite se da dijete to učini prije primjene čepića.

Preporučena pojedinačna doza paracetamola iznosi 10-15 mg/kg tjelesne mase djeteta.

Djeca od 6 do 9 godina (tjelesne mase do 25 kg) 1 LUPOCET 250 mg čepić 3 do 4 puta na dan, po potrebi.

Djeca od 9 do 12 godina (tjelesne mase veće od 25 kg) 2 LUPOCET 250 mg čepića 3 do 4 puta na dan, po potrebi.

Ako primijenite više LUPOCET 250 mg čepića nego što ste trebali Odmah se javite najbližoj hitnoj pomoći ili o tome obavijestite svog liječnika ili ljekarnika. Uzmite čepiće ili uputu o lijeku sa sobom kako bi zdravstveni djelatnici kojima ste se obratili znali točno o kojem se lijeku radi.

Ako ste zaboravili primijeniti LUPOCET 250 mg čepiće Ako ste zaboravili Vašem djetetu dati dozu lijeka, odmah dajte propuštenu dozu, osim ako nije već vrijeme za sljedeću dozu. Nemojte primjenjivati dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga. Uz terapijsku dozu lijeka općenito su rijetke nuspojave.

Za prikaz učestalosti nuspojava korištena je sljedeća podjela:

Vrlo često: pojavljuju se u više od 1 na 10 bolesnika.

Često: pojavljuju se u najviše 1 na 10 bolesnika.

Manje često: pojavljuju se u najviše 1 na 100 bolesnika.

Rijetko: pojavljuju se u najviše 1 na 1000 bolesnika.

Vrlo rijetko: pojavljuju se u najviše 1 na 10000 bolesnika.

Nepoznato: učestalost se ne može odrediti iz dostupnih podataka.

Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene

Često: Crvenilo u području čmara.

Poremećaji imunološkog sustava

Rijetko: Alergijske reakcije.

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Rijetko: Kožni osip, koprivnjača.

Vrlo rijetko prijavljeni su slučajevi ozbiljnih kožnih reakcija.

Poremećaji jetre i žuči

Rijetko: Oštećenje jetre.

Poremećaji bubrega i mokraćnog sustava

Rijetko: Odstupanja u laboratorijskim pokazateljima bubrežne funkcije (porast kreatinina u krvi).

Poremećaji krvi i limfnog sustava

Zabilježeni su poremećaji u stvaranju krvnih stanica, uključujući manjak krvnih pločica (trombociti) i bijelih krvnih stanica (leukociti), što se može odraziti kao neuobičajena krvarenja ili učestale infekcije.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) Odsjek za farmakovigilanciju Ksaverska cesta 4 10 000 Zagreb Republika Hrvatska Fax: + 385 (0)1 4884 110 Website: www.halmed.hr e-mail: nuspojave@halmed.hr

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati LUPOCET 250 mg čepiće

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece. Ovaj lijek čuvajte na temperaturi ispod 25°C. Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što LUPOCET 250 mg čepići sadrže

Djelatna tvar je paracetamol. Jedan čepić sadrži 250 mg paracetamola.

Pomoćne tvari u čepiću su tvrda mast i lecitin.

Kako LUPOCET 250 mg čepići izgledaju i sadržaj pakiranja

LUPOCET 250 mg čepići su bijele boje. 10 (2x5) čepića u strip (Al/PE) pakiranju, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. Ulica Danica 5 48 000 Koprivnica, Hrvatska.

Način i mjesto izdavanja lijeka

Bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u lipnju 2015.