Proizvodi

Povlačenje lijeka iz prometa

25.01.2020.

natrag

Belupo s tržišta Republike Hrvatske povlači tri serije oralnog antidijabetika, lijeka Agnis Combi 50 mg/850 mg filmom obloženih tableta, serije lijeka: 23202079,23282089,24079129. zbog utvrđene neispravnosti u kakvoći lijeka.

Analizom predmetnih serija utvrđeno je, naime, da su rezultati za sadržaj nitrozaminskih onečišćenja izvan preporučenih toksikoloških limita  te predstavljaju potencijalni rizik za zdravlje pacijenata.

Nitzrozamini su kemijski spojevi koje najčešće nalazimo u hrani, pivu, a ponekad i u vodi.

Nastaju interakcijom proteina i nitrita kao konzervansa, nužnih za inhibiciju rasta i razvoja patogenih bakterija. Njihova količina u hrani značajnije je viša od one detektirane u lijekovima.

Belupo kao odgovoran proizvođač lijekova i zbog najmanjih količina nitrozamina, koje su daleko niže od onih detektiranih u hrani, povlači s tržišta lijek s ciljem potpunog osiguranja zdravlja pacijenta.

Pacijentima se savjetuje da ne prekidaju terapiju, već da se obrate liječniku, koji će im propisati zamjenski lijek.