Mediji

Puštene su u promet prve serije serijaliziranih lijekova proizvedene u pogonima Belupa

16.01.2019.

natrag

Nakon opsežnih priprema i dugotrajnih napora na projektu pod vodstvom Matije Kropeka mag. farm. uspješno je započela nova faza u životu Belupa

Nakon opsežnih priprema i dugotrajnih napora na projektu pod vodstvom Matije Kropeka mag. farm. uspješno je započela nova faza u životu Belupa: Serijalizacija lijekova na recept, čime će biti ispunjeni zahtjevi Direktive EU 2011/62 i Delegirane Uredbe Komisije EU 2016/161 vezane uz zaštitu lijekova od krivotvorenja. Od sada će svako pakiranje lijeka namijenjeno nekom od EU tržišta, a koje se izdaje na liječnički recept imati jedinstveni kod i ostale propisane zaštitne elemente kojima će se smanjiti mogućnost krivotvorenja lijekova te na taj način povećati sigurnost primjene lijeka. Belupo će provoditi serijalizaciju na svim pakirnim linijama, a podatke o serijaliziranim serijama slat će na EU Hub, odakle će se oni prosljeđivati na odgovarajuće nacionalne sustave.