Mediji

Povlačenje lijeka s tržišta

29.11.2019.

natrag

Zbog utvrđene neispravnosti u kakvoći lijeka, Belupo povlači s tržišta serije lijeka Agnis Combi 50 mg/850 mg filmom obložene tablete, serija 23281089.

Zbog utvrđene neispravnosti u kakvoći lijeka, Belupo povlači s tržišta serije lijeka Agnis Combi 50 mg/850 mg filmom obložene tablete, serija 23281089.

Navedeni postupak povlačenja provodi se zbog neispravnosti u kakvoći koja se odnosi na rezultat izvan granice specifikacije za parametar analize sadržaj vildagliptina.

S obzirom da su na tržištu Republike Hrvatske trenutno dostupne druge serije predmetnog lijeka, redovna opskrba tržišta lijekom nije ugrožena.