Mediji

Održana je Glavna skupština Podravke d.d.

19.06.2019.

natrag

Na održanoj Glavnoj skupštini Podravke d.d., kojoj su nazočila 5.651.582 glasa, što čini 79,38 % temeljnog kapitala Društva, usvojene su odluke kao što su bile objavljene u Pozivu za Glavnu skupštinu Društva....

Na održanoj Glavnoj skupštini Podravke d.d., kojoj su nazočila 5.651.582 glasa, što čini 79,38 % temeljnog kapitala Društva, usvojene su odluke kao što su bile objavljene u Pozivu za Glavnu skupštinu Društva.
Glavna skupština usvojila je prijedlog Uprave i Nadzornog odbora o isplati dividende u bruto iznosu od 9,00 kuna po dionici te će dividenda dioničarima biti isplaćena 18. srpnja 2019. godine.
Članovi Uprave i Nadzornog odbora dobili su razrješnice za poslovnu 2018. godinu. Glavna skupština donijela je Odluku o izboru članova Nadzornog odbora Društva. Sukladno članku 42. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima, dana 30. lipnja 2019. temeljem danih ostavki prestaje članstvo u Nadzornom odboru Podravke d.d. Dubravku Štimcu i Petru Vlaiću te Damiru Grbavcu s danom zaključenja prve redovne Glavne skupštine sazvane u 2019. godini.
Za članove Nadzornog odbora na mandat od 4 godine, od 1. srpnja 2019., izabrani su Marina Dabić, Želimir Vukina i Tomislav Kitonić.
Za obavljanje revizije financijskih izvještaja matičnog društva Podravka d.d. i  njezinih  povezanih  (ovisnih)  društava  te  za  reviziju  konsolidiranih  financijskih  izvješća  grupe Podravka za poslovnu 2019. godinu imenovano je ovlašteno revizorsko društvo ERNST&YOUNG d.o.o.