Mediji

Izabrano vodstvo Nadzornog i Revizijskog odbora Belupa d.d.

28.04.2021.

natrag

lanovi Nadzornog odbora Belupa d.d. izabrali su 28. travnja 2021. dr.sc. Marinu Dalić za predsjednicu, a Davora Doku za zamjenika predsjednice Nadzornog odbora Belupa.

Članovi Nadzornog odbora Belupa d.d. izabrali su 28. travnja 2021. dr.sc. Marinu Dalić za predsjednicu, a Davora Doku za zamjenika predsjednice Nadzornog odbora Belupa.

Na istoj su sjednici imenovani i predsjednik te članovi Revizijskog odbora Belupa. Tako će u sljedeće 4 godine Revizijski odbor voditi  Davor Doko, dok će  dr.sc. Martina Dalić i Marko Đerek biti članovi Odbora.