Mediji

Hrvoje Kolarić izabran za člana Izvršnog odbora HUPa

29.05.2019.

natrag

Vijeće članova Hrvatske udruge poslodavaca na sjednici jednoglasno je izabralo Hrvoja Kolarića, člana Uprave Podravke i predsjednika Uprave Belupa za člana Izvršnog odbora HUP-a.

U obrazloženju prijedloga Nominacijskog odbora upućenog Vijeću članova,  stoji da je magistar farmacije i magistar poslovnog upravljanja Hrvoje Kolarić posljednjih 7 godina član Uprave Podravke, a 8 godina predsjednik Uprave Belupa, druge po veličini farmaceutske kompanije u Hrvatskoj. Na poziciji člana Uprave Podravke d.d., koja aktivno podupire rad HUP-a gotovo od osnutka te je u neprekinutom članstvu HUP-a gotovo 19 godina, zadužen za  razvoj farmaceutskog poslovanja uključivo spajanja i preuzimanja, korištenje sinergija prehrambenog i farmaceutskog poslovanja te koordiniranje i usklađivanje poslovanja Grupe Belupo s članovima Uprave prema područjima za koja su određeni članovi Uprave zaduženi.

 

Belupo d.d. s Hrvojem Kolarićem na čelu, jedan je od osnivača HUP-Udruge proizvođača lijekova, granske udruge HUP-a koja okuplja i zastupa interese domaćih proizvođača lijekova te u čijem radu aktivno sudjeluje od 2009. godine.

 

U dva je mandata (2014-2015. i 2015-2016.) bio predsjednik HUP-Udruge proizvođača lijekova, gdje je dao osobit doprinos njezinoj afirmaciji te je postavio temelje organizacijske strukture koja je i danas u funkciji udruge (kadrovsko jačanje kroz stručne radne skupine i primarni angažman ljudskih resursa Belupa d.d.), uspostavio je stratešku suradnju s akademskom zajednicom, timskom suradnjom i koordinacijom svih članova udruge dao odrednice ključne politike i lobističke strategije za poboljšanje domaće industrije lijekova.

 

Hrvoje Kolarić bio je i član Vijeća članova HUP-a od 2014. do 2016, ali i Nacionalnog vijeća za konkurentnost u dva mandata – od 2015-2018. te 2018 do danas.

 

Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri godine, odnosno do izbora novih članova. Ista osoba može biti izabrana za člana Izvršnog odbora najviše dva puta uzastopno.