Mediji

Belupu Certifikat ISO9001:2015

14.06.2019.

natrag

Certifikacijska tvrtka SGS Adriatica d.o.o. završila je 12. lipnja ocjenu sustava kvalitete Belupa te donijela odluku o dodjeljivanju ISO 9001:2015 certifikata, koji je dio međunarodnog standarda za Sustave upravljanja kvalitetom.

 

Certifikacijska tvrtka SGS Adriatica d.o.o. završila  je 12. lipnja ocjenu sustava kvalitete Belupa te donijela odluku o dodjeljivanju ISO 9001:2015. certifikata, koji je dio međunarodnog standarda za Sustave upravljanja kvalitetom.

 

Ovo veliko priznanje za Belupo predstavlja usklađenost sustava kvalitete s navedenom normom, odnosno u potpunosti potvrđuje primijenjeni „procesni“ način razmišljanja te usmjerenost na kupca. Ovim je certifikatom naša kompanija još jednom dokazala svoju sposobnost dosljedne isporuke proizvoda i pružanja usluga koji ispunjavaju zahtjeve kupaca. Naša će kompanija povećati efikasnost poslovanja te konkurentnost na domaćem i međunarodnim tržištima na kojima poslujemo te omogućiti bolje razumijevanje procesa i interakcija među poslovnim procesima. Ujedno certifikat utječe i na poboljšanje sustava te osigurava sukladnost sa zahtjevima kupaca, zakona i propisa.

 

ISO 9001:2015 definira različite zahtjeve vezane uz dizajn proizvoda, planiranje, podršku, radni proces, vrednovanje, poboljšavanje ali posebno naglašava i ulogu vodstva organizacije tj. okoline u kojoj organizacija djeluje. S uvođenjem ISO 9001:2015 standarda u Belupu započeli smo sredinom prošle godine, kada je formiran projektni tim od dvadesetak ljudi koji su direktno bili uključeni u proces certificiranja. Osim njih u ishođenju certificiranja odnosno u postupcima usklađivanja sustava sudjelovali su i zaposlenici iz ostalih sektora prvenstveno Tržište RH, Međunarodna tržišta, Razvoj poslovanja i registracije, Upravljanje kvalitetom, Proizvodnja, Istraživanje i razvoj, Nabava i Kontrola kvalitete.

 

Daljnja mjera nakon dobivenog certifikata ISO9001:2015 je kontinuirani rad na stalnom poboljšanju učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom, kao jednoj od osnovnih zadaća u našoj kompaniji.  Nakon ovog inicijalnog postupka potrebno je stalno osvještavanje kako bi takav način razmišljanja i djelovanja postao svakodnevan i uobičajen. Upravo zato svi zaposlenici moraju biti educirani i primjenjivati taj način razmišljanja pri obavljanju radnih zadataka.

 

Sljedeći korak je dobivanje ISO 13485:2016 certifikata, čija je certifikacija u tijeku i očekujemo da postupak završi za nekoliko mjeseci, čime ćemo biti u mogućnosti proizvoditi i stavljati na tržište i medicinske proizvode klase II u budućem periodu.