Karijera

Kristina Risteski i Hrvoje Žilić, najbolji interni edukatori za 2019. godinu

13.09.2019.

natrag

Najbolji interni edukatori Belupa za 2019. godinu su Hrvoje Žilić i Kristina Risteski iz sektora Razvoja poslovanja i registracija, nedavno je potvrdila Uprava kompanije. Prema rezultatima ankete polaznika edukacija, koje su se provodile u periodu od godinu dana od strane sudionika iz raznih sektora u kompaniji, najveću ocjenu dobili su upravo Kristina i Hrvoje. Upravo njihove kolege ocijenile su ih najboljima u dijeljenju i prenošenju znanja.

Najbolji interni edukatori Belupa za 2019. godinu su Hrvoje Žilić i Kristina Risteski  iz sektora Razvoja poslovanja i registracija, nedavno je potvrdila Uprava kompanije. Prema rezultatima ankete polaznika edukacija, koje su se provodile u periodu od godinu dana od strane sudionika iz raznih sektora u kompaniji, najveću ocjenu dobili su upravo Kristina i Hrvoje. Upravo njihove kolege ocijenile su ih najboljima u dijeljenju i prenošenju znanja.

Kristina i Hrvoje nagrađeni su kotizacijom za edukaciju u pojedinačnom iznosu do 7.500 kn.

Kakav je osjećaj biti nagrađen za svoj rad, trud te prenošenje znanja i to od strane kolega, prokomentirali su nam u kratkom intervjuu.

 

Kakav je osjećaj kad Vam kolege dodjele jedno takvo priznanje?

KRISTINA:  Zaista sam bila iznenađena  jer sam prošle godine održala samo jedno predavanje, na temelju kojeg sam proglašena, zajedno s kolegom Hrvojem, za naj internog edukatora. Zahvaljujem kolegicama i kolegama koji su me nagradili za održanu edukaciju i što su svojim komentarima i pitanjima tijekom predavanja pridonijeli pozitivnoj radnoj atmosferi.

HRVOJE: Uvijek je lijep osjećaj dobiti priznanje. Činjenica da je dodijeljeno od strane mojih kolegica i kolega čini taj osjećaj još ljepšim. Ovim putem želim se zahvaliti svima koji su sudjelovali u odabiru te još jednom reći da mi je zadovoljstvo i čast raditi u jednom tako pozitivnom okruženju.

Koliko ste edukacija održali unutar tvrtke i koja?

K: U organizaciji Agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), prošle sam godine prisustvovala  konferenciji pod nazivom 15 godina HALMED-a: (Retro)perspektiva i nakon toga u Belupu održala prijenos znanja odnosno edukaciju Naziv lijeka – zašto je važan.

H: Ukupno sam održao četiri edukacije. Moja prva edukacija bila je vezana za promjene u farmakovigilanciji i njihov utjecaj na radne procese u Belupu. Obzirom da Belupo ulaže izniman trud u „knowledge sharing“, sljedeće tri edukacije bile su upravo interna prenošenja znanja stečena na konferencijama i radionicama. Izuzev toga, održao sam nekoliko internih edukacija vezanih za određene radne procedure te sudjelovao u edukaciji novih zaposlenika.

 

Što, po Vama, mora imati dobar edukator? Na koji način mora prenijeti znanje, odnosno kako predavanjem zainteresirati publiku?

K: Prije svega edukator mora biti vrlo profesionalan i motiviran, pa prije prijenosa znanja kolegama, mora sam sebe educirati vezano uz  temu koju želi prenijeti. Kada je edukator siguran u svoje znanje i  tijekom edukacije uključuje kolege u raspravu, edukacija postiže svoj cilj.

 

H: Svim edukacijama nastojim pristupati profesionalno i stručno, pritom imajući prijateljski i pristupačan stav. Vjerujem da su edukacije vjerodostojnije i efikasnije ako osobe koje se educira mogu vidjeti kako voliš svoj posao te imaš „know-how“ za posao kojim se baviš.

 

Koliko su važne edukacije za napredak pojedinca, ali i tvrtke?

K: Mi, u našem sektoru, bez edukacija ne možemo raditi.  Budući da se često mijenja  EU regulativa, edukacije nam služe da što brže uočimo i svladamo promjene koje su dogodile te  prilagodimo svoje poslovne procese koji se moraju odvijati bez prekida. Stoga je prijenos znanja putem edukacija  kod nas vrlo važan i neizostavan dio radnog procesa.

H: Kao pojedincu, edukacije su mi iznimno bitne jer mi omogućuju unapređenje postojećih vještina i znanja te stjecanja novih. Također, prenošenje tog znanja drugima ima ogromne prednosti i za tvrtku jer, osim što povećava interakciju na radnom mjestu, omogućuje kreativnije rješavanje problema ali i unaprjeđuje postojeća znanja što omogućuje tvrtki da lakše i brže reagira na promjene, kako organizacijske, tako i tržišne.

 

Kako ćete iskoristiti dobivenu nagradu, odnosno jeste li već odabrali neku edukaciju?

K: Još uvijek sam u traženju željene edukacije, no zajedno s kolegom Hrvojem, sigurna sam da će tema edukacije, koju odaberemo, biti korisna za našu službu i u konačnici za cijelu kompaniju.

H: Još uvijek radim na odabiru svoje sljedeće edukacije. Iako još nisam donio konačnu odluku, ono što sa sigurnošću mogu reći jest da mi je glavni kriterij odabira to da odabrana edukacija ima što veću korist za čitav odjel farmakovigilancije.