Financijski izvještaji

Rezultati poslovanja Grupe Podravka za 01.-06.2015.

24.07.2015.

natrag

Glavno obilježje rezultata poslovanja Grupe Podravka u prvome polugodištu 2015. godine, koje je na svojoj sjednici utvrdila Uprava i Nadzorni odbor Podravke d.d., jest nastavak pozitivnih trendova poslovanja na svim razinama.

  • neto dobit u prvoj polovici godine ostvarila značajan rast i iznosi 92 milijuna kuna
  • vlastite marke proizvoda ostvarile 1,9% rasta prihoda od prodaje
  • inozemna tržišta ostvarila 1,4% rasta prihoda od prodaje

Glavno obilježje rezultata poslovanja Grupe Podravka u prvome polugodištu 2015. godine, koje je na svojoj sjednici utvrdila Uprava i Nadzorni odbor Podravke d.d., jest nastavak pozitivnih trendova poslovanja na svim razinama. Temeljem toga, neto dobit Grupe Podravka za prvo polugodište ove godine iznosi 92 milijuna kuna što predstavlja značajan rast (284 %) u odnosu na isto razdoblje godinu ranije kada je neto dobit iznosila 24 milijuna kuna.

Prihodi od prodaje Grupe Podravka u prvoj polovici 2015. godine zabilježili su rast i iznosili su 1.638,0 milijuna kuna. Strateško poslovno područje Prehrana ostvarilo je prihode od prodaje u iznosu od 1.260,1 milijuna kuna što predstavlja rast od 1 posto. Prihodi od prodaje vlastitih marki proizvoda porasli su za 2,5% i time nadoknadili niže prihode od prodaje trgovačke robe. Segment Prehrane nakon dužeg vremena nije bio opterećen troškovima otpremnina te je ostvario 67,4 milijuna kuna neto dobiti što predstavlja snažan rast ovog pokazatelja profitabilnosti u odnosu na godinu ranije kada je on iznosio 5 milijuna kuna.

Prihodi od prodaje drugog strateškog poslovnog područja Farmaceutika iznosili su 377,8 milijuna kuna što predstavlja rast od 1,0% u odnosu na godinu ranije, usprkos negativnom utjecaju propisanog smanjenja cijena lijekova na recept od strane HZZO-a te deprecijaciji ruske rublje. Neto dobit segmenta Farmaceutike iznosila je 24,5 milijuna kuna u prvoj polovici godine što je rast od 29,7% u odnosu na usporedno razdoblje.

Kada je pak riječ o tržištima Grupe Podravka, vrijedi spomenuti kako su inozemna tržišta ostvarila 1,4 posto više prihode od prodaje u odnosu na prvu polovicu 2014. godine nastavljajući tako s trendom rasta kao rezultat strateškog fokusa kompanije na internacionalizaciju poslovanja.

„Pored aktivnosti izvan redovitog poslovanja poput integracije tvrtke Mirna d.d. Rovinj, akvizicije Žita te provedbe dokapitalizacije za koje smatramo da su odrađene u rekordnom roku prema najvišim standardima, u prvome polugodištu nastavljamo s pozitivnim trendovima poslovanja na svim razinama. Sve ovo i još niz drugih aktivnosti koje provodimo daju nam za pravo da vjerujemo u ostvarenje strateškog cilja, a to je biti najbolja internacionalna kompanija iz Hrvatske.“ - istaknuo je predsjednik Uprave Podravke Zvonimir Mršić prilikom objave rezultata poslovanja za prvo polugodište.

Od važnijih događaja koji su obilježili drugo tromjesečje, posebno vrijedi istaknuti odluku Glavne skupštine Podravke d.d., od 3.lipnja 2015. godine, o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih redovnih dionica i pokretanju organiziranog radničkog dioničarstva. Sukladno toj odluci, 7. srpnja 2015. godine započeo je upis novih dionica Podravke d.d. i to u I. krugu samo za radnike Podravke d.d. i njezinih povezanih društava koji su imali status zaposlenika na 3. lipnja 2015. te u II. krugu za dioničare koji su na dan 3. lipnja 2015. godine bili evidentirani kao dioničari pri SKDD-u. Zadnji dan II. kruga dokapitalizacije bio je 20. srpnja 2015. Postojeći dioničari i radnici ukupno su inicijalno upisali i uplatili više od 2,26 milijuna novih dionica od ukupno raspoloživih 1,7 milijuna što ukazuje na izniman interes za kupnju dionica Podravke d.d. Povećanje temeljnog kapitala provelo se izdavanjem 1.700.000 novih redovnih dionica pojedinačne nominalne vrijednosti 220,00 kuna. Nove redovne dionice prodavale su se po cijeni od 300,00 kuna po dionici čime se prikupio iznos od 510 milijuna kuna. Prikupljena sredstva planiraju se koristiti prvenstveno za financiranje akvizicije kompanije Žito d.d. Ljubljana, dok će se preostali iznos koristiti za ulaganje u širenje poslovanja na nova tržišta te financiranje izgradnje nove tvornice krutih, polukrutih i tekućih lijekova društva Belupo d.d.

Kada je pak riječ o cijeni dionica Podravke, u prvoj polovici 2015. godine dionica Podravke je porasla 5,6% čime je nadmašila ostvarenja dioničkih indeksa Crobex i Crobex10 koji su u istom razdoblju ostvarili pad od 0,5% i rast od 0,3%, pojedinačno.