Financijski izvještaji

Privremeni konsolidirani nerevidirani rezultat Grupe Podravka za 2013. godinu

12.02.2014.

natrag

Neto dobit Grupe Podravka, bez jednokratnih stavki, u 2013. godini iznosi 200 milijuna kuna

  • Neto dobit Grupe Podravka, bez jednokratnih stavki, veća za 78 posto
  • Sve razine profitabilnosti Grupe Podravka bilježe značajan porast
  • Svi troškovi, izuzev troškova marketinga, bilježe značajno smanjenje
  • Porast prodaje ostvaren na svim inozemnim tržištima

Neto dobit Grupe Podravka bez jednokratnih stavki u 2013. godini iznosi 200 milijuna kuna, što predstavlja rast od 78 posto u usporedbi s neto dobiti 2012. godine prikazane na usporediv način. 
Rezultat poslovanja Grupe Podravka u 2013. godini pod značajnim je utjecajem jednokratnih stavki koje u razini neto dobiti ukupno iznose 133,4 milijuna kuna te se prvenstveno odnose na usklađenja vrijednosti imovine uslijed restrukturiranja te otpremnina radi zbrinjavanja viška radnika.

Naime, u 2013. godini izvršena su vrijednosna usklađenja nematerijalne i materijalne imovine koja u promatranom razdoblju iznose 80,8 milijuna kuna. Na navedena usklađenja vrijednosti imovine u najvećoj mjeri utjecali su ispravci vrijednosti materijalne imovine koja je namijenjena za prodaju te umanjenja vrijednosti nematerijalne imovine, odnosno marki proizvoda. Povrh toga, ostale značajnije jednokratne stavke koje su negativno utjecale na rezultate poslovanja odnose se na troškove nastale zbrinjavanjem viška radnika (otpremnine) u iznosu od 57,2 milijuna kuna, troškovi koji se odnose na proces restrukturiranja u iznosu od 8,8 milijuna kuna te rezervacije za sudske sporove koji ne proizlaze iz operativnog poslovanja u iznosu od 1,9 milijuna kuna. 
Ukupna prodaja Grupe Podravka u 2013. godini iznosila je 3.626,0 milijuna što ukazuje da je Grupa Podravka unatoč i dalje prisutnoj tržišnoj krizi na mnogim važnim tržištima uspjela zadržati razinu ukupne prodaje na istoj razini kao i godinu ranije. Pored smanjenja prodaje na domaćem tržištu, rast prodaje ostvaren je na svim inozemnim tržištima, a najveći apsolutni porast ostvaren je na tržištu jugoistočne Europe.

Prodaja strateškog poslovnog područja (SPP) Prehrana i pića iznosila je 2.773,2 milijuna kuna, što predstavlja smanjenje prodaje od 1 posto. Nešto niža razina prodaje strateškog poslovnog područja Prehrana i pića posljedica je niže prodaje na tržištu Hrvatske, a najznačajniji utjecaj na to imao je proces restrukturiranja kojim su obuhvaćeni niskoprofitabilni proizvodi. S obzirom na dužni niz godina nezadovoljavajućih rezultata poslovanja, Podravka je ciljano u 2013. godini smanjila prodaju svježeg mesa te je kroz započeti proces restrukturiranja odlučila izaći iz programa Pića, Pekare te dijela zamrznutog programa. Uslijed toga, prodaja navedenih programa u 2013. godini niža je za 55 milijuna kuna (prodaja svježeg mesa niža je za 31 milijun kuna, prodaja Pića niža je za oko 18 milijuna kuna, dok je prodaja zamrznutog i pekarskog programa niža za oko 6 milijuna kuna). Izuzevši pad prodaje u programima u restrukturiranju (svježe meso, pića, zamrznuti program i pekarski program) ukupna prodaja SPP-a Prehrane i pića veća je za 1,1 posto u odnosu na prethodnu godinu. Sve ostale grupe tržišta bilježe pozitivne prodajne rezultate uz najveći doprinos Poljske, Rusije, Slovenije te Austrije.

SPP Farmaceutika ostvarilo je prodaju u iznosu od 852,8 milijuna kuna, odnosno prodaja je porasla za 3 posto u odnosu na godinu ranije. Navedeni porast generiran je višom razinom prodaje na inozemnim tržištima, koja bilježe rast prodaje od 9 posto, uz najveći doprinos Rusije te Bosne i Hercegovine. Prodaja na tržištu Hrvatske količinski je rasla, ali je uslijed pada cijena vrijednosno niža za 2 posto. Pad cijena dogodio se na cijelom tržištu etičkih lijekova kao posljedica promjena unutar hrvatskog zdravstvenog sustava. 


„Završivši poslovanje 2013. godine, slobodno možemo reći kako smo odradili veliki posao i usmjerili Grupu Podravka u sigurniju budućnost. Protekla godina označava značajnu prekretnicu u razvoju Grupe Podravka. Donijete su neke vrlo važne odluke poput primjerice odluke o izmjeni Statuta Podravke d.d. gdje se u ravnopravni položaj stavljaju svi vlasnici Podravke te je izmjenom Statuta omogućena i jednostavnija provedba moguće dokapitalizacije Društva. Donesena je i vrlo važna odluka o investiciji u dvije nove tvornice Belupa vrijedna 390 milijuna kuna, a pored toga odlučili smo se i na izlazak iz određenih programa koji su nažalost predstavljali preveliki teret u poslovanju naše kompanije. Sve ovo, kao i mnogo drugih pozitivnih stvari, ide u prilog tome da postoji vrlo jasan zajednički stav i namjera Nadzornog odbora i Uprave učiniti Grupu Podravka vrlo uspješnom kompanijom usporedivom s najvećim konkurentima na međunarodnom tržištu – istaknuo je Zvonimir Mršić, predsjednik Uprave Podravke prigodom objave poslovnih rezultata. 


Kada je riječ o troškovima Grupe Podravka, oni su niži za 83 milijuna kuna u odnosu na 2012. godinu. Svi troškovi, izuzev troškova marketinga usmjerenih na potporu inovacijskog programa, bilježe značajno smanjenje.
Neto dug Grupe Podravka na dan 31.12.2013. godine iznosi 886,5 milijuna kuna te je niži za 18 posto, odnosno 193 milijuna kuna u usporedbi s krajem 2012. godine što svakako govori o kvalitetnom upravljanju razinom zaduženosti Grupe Podravka.