Financijski izvještaji

Grupa Podravka u protekloj godini ostvarila 4,1 milijardu kuna prihoda od prodaje

28.02.2018.

natrag

Na danas održanoj sjednici Nadzorni odbor Podravke d.d. potvrdio je nerevidirane financijske izvještaje Grupe Podravka za 2017. godinu.

  • Korigirani prihodi od prodaje ostvarili rast za 47 milijuna kuna
  • Ostvarena normalizirana neto dobit u iznosu od 165,6 milijuna kuna
  • Profitabilnost Grupe pod značajnim opterećenjem negativnih rezultata tržišta Afrike, Kine i MENA-e

 

Na danas održanoj sjednici Nadzorni odbor Podravke d.d. potvrdio je nerevidirane financijske izvještaje Grupe Podravka za 2017. godinu te ujedno izrazio svoje jednoglasno priznanje i podršku Upravi Podravke za način na koji je vodila poslovanje u protekloj godini, a koja je bila obilježena brojnim poslovnim izazovima.

Prihodi od prodaje Grupe Podravka u 2017. godini iznosili su 4.111,2 milijuna kuna. Na kretanje prihoda od prodaje najvećim dijelom je utjecao izostanak godinu ranije dezinvestiranog programa Pića, ostvarene jednokratne prodaje robnih rezervi Ministarstvu gospodarstva u veljači 2016. te identificirane nekonzistentnosti u tretmanu evidentiranja prihoda na tržištu Rusije. Bez navedenih utjecaja, prihodi Grupe Podravka ostvarili bi rast od 1,2 posto u odnosu na isto razdoblje godinu prije. Pored navedenog, značajan utjecaj dolazi i s područja poremećaja na tržištima Adria regije uslijed izvanrednih i bitno promijenjenih tržišnih okolnosti povezanih s najznačajnijim kupcem.

Kada je riječ o realizaciji prihoda od prodaje na inozemnim tržištima, posebno vrijedi istaknuti rast navedenih prihoda u regiji Istočne Europe u iznosu od 9,4 posto.

Bruto dobit Grupe Podravka u navedenom razdoblju iznosila je 1.484,1 milijuna kuna dok je ostvarena neto dobit u iznosu od 54,4 milijuna kuna, a normalizirana neto dobit u iznosu od 165,6 milijuna kuna. Profitabilnost Grupe Podravka u promatranom razdoblju je, između ostalog, pod utjecajem niza odluka koje u 2017. godini imaju negativan utjecaj na profitabilnost, ali su nužan preduvjet za stvaranje održivog i profitabilnog rasta poslovanja. Uprava i Nadzorni odbor Podravke utvrdili su da poslovanje tržišta Afrike, Kine i MENA-e nije održivo jer od 2015. godine kontinuirano odstupa od poslovnih planova koji su tada bili podloga za donošenje poslovne odluke o ulaganju u navedena tržišta. Novčani izdatci za navedena tržišta od početka 2015. godine iznose procijenjenih 150 milijuna kuna, dok je ukupno kroz tri protekle godine ostvareno tek nešto više od 20 milijuna kuna prihoda. Negativan utjecaj na profitabilnost Grupe za 2017. godinu temeljem negativnog rezultata navedena tri HUB-a iznosi ukupno 51,6 milijuna kuna na razini neto dobiti.

Prihodi u segmentu Prehrana iznosili su 3.243,7 milijuna kuna. Na nižu razinu prihoda od prodaje u ovom segmentu, uz već spomenute negativne utjecaje ranije dezinvestiranog programa Pića utjecali su i poremećaji na tržištima Adria regije uslijed izvanrednih i bitno promijenjenih tržišnih okolnosti povezanih s najznačajnijim kupcem. Pored navedenog, negativan utjecaj na prihode od prodaje imalo je i usklađivanje identificiranih nekonzistentnosti u tretmanu evidentiranja podataka o prihodima na tržištu Rusije. U segmentu Farmaceutika ostvareno je 867,5 milijuna kuna prihoda što predstavlja rast od 6,4 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Na navedeni rast najviše je utjecao porast prihoda od prodaje vlastitih brendova u iznosu od 6,9 posto.