Donacije i sponzorstva

Prijenos vrijednosti u 2020.

30.06.2021.

natrag

Prihvaćenjem Etičkog kodeksa članice Udruge uspostavljaju vidljiva i jasna pravila postupanja kojih su se dužni pridržavati u provođenju svojih aktivnosti oglašavanja o lijekovima i medicinskim proizvodima.

Na tom tragu Belupo se, kao potpisnik Etičkog kodeksa, obvezao objaviti podatke o transferu prijenosa vrijednosti. Tako je u 2020. godini Belupo izdvojio 1.122.496,31 kuna za sudjelovanje zdravstvenih djelatnika na 73 različitih skupova, kongresa, radionica i tečajeva. Pritom je u ime pravnih osoba (zdravstvenih ustanova, domova zdravlja, stručnih društava, udruga) u 2020. godini zabilježeno 43 upisa troškova koji se odnose na organizaciju stručnih skupova, godišnjih sastanaka stručnih društava, opremanje bolničkih odjela te ordinacija obiteljske medicine. U ime troška prema fizičkim osobama, za sudjelovanje na stručnim skupovima, unesena su 604 upisa.

Etičnost je univerzalna vrijednost, a kroz Kodeks ponašanja promiču se temeljne vrijednosti: poštenje, uzajamno poštovanje, odgovornost, suradnja i transparentnost. Upravo je na tragu transparentnosti i etičkog uređivanja svih odnosa između farmaceutske industrije i zdravstvene zajednice, Belupo pokazao svoju društvenu odgovornost usmjerenu ka svim dionicima hrvatskog zdravstvenog sustava. 

Donacije u 2020. zdravstvene ustanove