Marin Pucar

Predsjednik nadzornog odbora i član revizorskog odbora

Predsjednik nadzornog odbora i član revizorskog odbora

Marin Pucar imenovan je predsjednikom Uprave Podravke d.d. u veljači 2017. godine, te predsjednikom Nadzornog odbora u svibnju 2017.godine.

Svoju profesionalnu karijeru započinje u prehrambenoj industriji Gavrilović d.o.o. iz koje 2001. prelazi u Danicu d.o.o. – mesnu industriju Podravke d.d. gdje 2002. postaje njezin direktor prodaje, marketinga i razvoja. Godine 2003. imenovan je izvršnim direktorom tržišta Hrvatske u Podravki d.d.. Ulogu člana Uprave Podravke d.d. obnaša od 2008. do 2012. nakon čega odlazi u Zvečevo d.d. na mjesto člana Uprave. Predsjednik Uprave Zvečeva d.d. je od 2014. do kolovoza 2016. godine.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te na istom fakultetu završio poslijediplomski znanstveni studij Teorija i politika marketinga. Trenutno završava diplomski doktorski studij Management na temu "Strategija upravljanja širenjem marke u hrvatskoj prehrambenoj industriji". 

Od 2008. do 2012. član je Nadzornog odbora Danica d.o.o. te Belupo d.d. Godine 2012. postaje članom Upravnog odbora Hrvatske gospodarske komore, a njezinim zamjenikom 2016. čiju ulogu obnaša i danas.

U 2017. godini imenovan je članom Revizorskog odbora Belupa d.d..