Ksenija Punčikar

Članica Uprave Belupa

Članica Uprave Belupa

Ksenija Punčikar profesionalnu je karijeru počela u Podravci 1992. godine. Na brojnim izvršnim pozicijama bila je zadužena za računovodstvo, riznicu i financije Grupe Podravka. Od 2008. do 2012. bila je direktorica financija u ACG Lukapsu d.o.o. u Ludbregu. Početkom 2013. godine dolazi u Belupo na poziciju glavne direktorice za riznicu, računovodstvo i kontroling. U svibnju 2015. imenovana je članicom Uprave Belupa.

Predavala je kolegije Osnove financija poduzeća i Upravljanje poslovnim financijama na Veleučilištu VERN' u Zagrebu.

Završila je magisterij ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te The International Executive MBA u International Executive Development Center u Bledu u Sloveniji. Stekla je i Licencu za obavljanje brokerskih poslova na području Republike Hrvatske.