Davor Doko

ČLAN NADZORNOG ODBORA I PREDSJEDNIK REVIZORSKOG ODBORA

ČLAN NADZORNOG ODBORA I PREDSJEDNIK REVIZORSKOG ODBORA

Timu AZ obveznog mirovinskog fonda pridružio se 2002. godine, na mjestu portfolio menadžera zaduženog za upravljanje dioničkim dijelom portfelja. Kao prokurist i glavni portfolio manager u AZ obveznom mirovinskom fondu među ostalim zaduženjima, aktivno sudjeluje u portfolio menadžment procesu te vođenju investicijskog procesa. Od 2006. godine član je Uprave Allianza ZB d.o.o., društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, zadužen za investicije. Tijekom svojeg mandata investira u brojne kompanije iz farmaceutskog i prehrambenog sektora te razvija dobre poslovne odnose sa svim većim poslovnim bankama u RH i međunarodnim financijskim institucijama. U AZ dobrovoljnim mirovinskim fondovima kao osoba zadužena za investicije, sudjeluje i upravlja svim dijelovima investicijskog procesa.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom karijere usavršavao se na brojnim treninzima i edukacijama i sudjelovao na konferencijama vezanim uz investiranje i tržište kapitala.

U 2017. godini imenovan je predsjednikom Revizorskog odbora Belupa d.d..