Mediji

Transfer prijenosa vrijednosti u 2017.

29.06.2018.

natrag

Kao potpisnik Etičkog kodeksa Belupo se obvezao objaviti podatke o transferu prijenosa vrijednosti u 2017.

Kao potpisnik Etičkog kodeksa Belupo se obvezao objaviti podatke o transferu prijenosa vrijednosti u 2017. Riječ je o iznosu od  5.688,612,60 kn, koji je Belupo, u skladu s važećim propisima, prijavio Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje za sudjelovanje na 95 različitih skupova, kongresa, radionica i tečajeva. Pritom je u ime pravnih osoba (zdravstvenih ustanova, domova zdravlja, stručnih društava, udruga) u 2017. godini zabilježeno 153 upisa troškova koji se odnose na organizaciju stručnih skupova, godišnjih sastanaka stručnih društava, opremanje bolničkih odjela te ordinacija obiteljske medicine. U ime troška prema fizičkim osobama, za sudjelovanje na stručnim skupovima, unijeto je 1069 upisa.

Etičnost je univerzalna vrijednost, a kroz Kodeks ponašanja promiču se temeljne vrijednosti: poštenje, uzajamno poštovanje, odgovornost, suradnja i transparentnost. Upravo je na tragu transparentnosti i etičkog uređivanja svih odnosa između farmaceutske industrije i zdravstvene zajednice, Belupo pokazao svoju društvenu odgovornost usmjerenu ka svim dionicima hrvatskog zdravstvenog sustava.

Popis donacija u 2017. godini zdravstvenim ustanovama, stručnim društvima i udrugama pacijenata