Mediji

Svako pakiranje Belupovog lijeka na recept ima jedinstveni kod i zaštitu

11.02.2019.

natrag

Od 9. veljače 2019., svako pakiranje Belupovog lijeka na recept ima jedinstveni kod i zaštitu. Tako je sa svim lijekovima na recept u Europi. U tisuću hrvatskih ljekarni smanjena je mogućnost da se pojavi krivotvoreni lijek, odnosno omogućeno je praćenje svakog pakiranja te povećana sigurnost primjene.

Nakon opsežnih priprema projekta, Belupov je tim u okviru zadanih rokova uspješno implementirao sustav za provjeru autentičnosti lijekova na recept. Serijalizacija lijekova na recept ima za cilj spriječiti izdavanje krivotvorenih lijekova u legalnom lancu opskrbe.

Trenutačno je to jedan od najvećih i najzahtjevnijih IT projekata. Njime se uspostavlja složena paneuropska mreža za razmjenu mnogobrojnih informacija. Implementacija uključuje definiranje i testiranje rješenja, regulatorne aktivnosti, kvalifikacijske aktivnosti, promjene u sustavu rada, prilagodbu ambalaže, stavljanje sigurnosnih oznaka, softverska rješenja za upravljanje serijalizacijskim podacima i usklađivanje odnosa s partnerima i nacionalnim organizacijama (NMVO) zaduženima za implementaciju nacionalnih repozitorijskih sustava za serijalizaciju.

Prema dostupnim informacijama, u Hrvatskoj još nikada nije zabilježena pojava krivotvorenih lijekova u ovlaštenim lancima opskrbe. Isto tako, u Belupu nemamo informacije o pokušaju krivotvorenja Belupovih proizvoda ni na drugim tržištima. Krivotvorenje lijekova predstavlja golemi problem u svijetu, štoviše problem koji je u znatnom porastu.

Za primjenu serijalizacije bila je potrebno uvođenje tehnologije i kontrola svih faktora koji utječu na implementaciju (ambalaža, tinta, kvaliteta ispisa, kompatibilnost zaštite od otvaranja i komercijalnih kutija...).

Stoga su svi sektori Belupa osjetili utjecaj implementacije i morali su prilagoditi svoje procedure. Puštanjem u promet prvih serijaliziranih serija u Belupu smo napravili velik korak i zaokružili zahtjevno razdoblje priprema za usuglašavanje s relevantnim regulatornim zahtjevima. U nastavku slijedi daljnja prilagodba procesa u skladu sa složenim zahtjevima serijalizacije.

Projekt serijalizacije omogućuje stroži nadzor nad prometom lijekovima na europskom tržištu, a Hrvatska, kao članica Europske unije, obvezna je na svom teritoriju primijeniti odredbe Direktive o krivotvorenim lijekovima i Delegirane uredbe Europske komisije. U skladu s njima, sve su države članice EU-a sa svojim nacionalnim organizacijama bile dužne uspostaviti nacionalne sustave za verifikaciju lijekova do 9. veljače 2019. kad se počela primjenjivati serijalizacija. Hrvatska je to pravodobno ostvarila. Na sustav su povezani: proizvođači, sve ljekarne, bolnice i veledrogerije, odnosno ukupno gotovo 1.200 krajnjih korisnika.  HOPAL svim dionicima u distribucijskom lancu lijekovima u Hrvatskoj stoji na raspolaganju za tehničku podršku koja podrazumijeva održavanje Sustava za verifikaciju.