Mediji

Podravka d.d. održala Glavnu skupštinu

12.06.2018.

natrag

Na danas održanoj Glavnoj skupštini Podravke d.d., kojoj je nazočilo 5.500.169 glasova, što čini 77,25 % temeljnog....

Na danas održanoj Glavnoj skupštini Podravke d.d., kojoj je nazočilo 5.500.169 glasova, što čini 77,25 % temeljnog kapitala Društva, usvojena su godišnja financijska izvješća društva Podravka i Grupe Podravka te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva Podravka d.d. u 2017. godini.

Glavna skupština usvojila je prijedlog Uprave i Nadzornog odbora o isplati dividende u bruto iznosu od 7,00 kuna po dionici. Tako će se gotovo 50 milijuna kuna od neto dobiti u iznosu od 86.437.219,04 kuna ostvarene u 2017. godini isplatiti dioničarima, dok će se od preostalog iznosa neto dobiti 4.321.860,95 kuna rasporediti u zakonske rezerve, a ostatak se prenosi u ostale rezerve. Dividenda će dioničarima biti isplaćena 10. kolovoza 2018. godine.

Uprava i Nadzorni odbor su dobili razrješnice za poslovnu 2017. godinu, a Glavna skupština je donijela i Odluku o izboru članova Nadzornog odbora Društva. Dana 7. rujna 2018. istekom mandata prestaje članstvo u Nadzornom odboru Podravke d.d. dosadašnjim članovima Nadzornog odbora, osim Ivani Matovina kojoj mandat traje do 29. lipnja 2021. i Kseniji Horvat, čiji mandat traje do 30. lipnja 2019.

Za članove Nadzornog odbora na mandat od 4 godine, od 8. rujna 2018., izabrani su Dubravko Štimac, Petar Vlaić, Petar Miladin, Damir Grbavac, Luka Burilović, Krunoslav Vitelj i Dajana Milodanović.

Za obavljanje revizije financijskih izvještaja matičnog društva Podravka d.d. i njezinih povezanih (ovisnih) društava, te za reviziju konsolidiranih financijskih izvješća grupe Podravka za poslovnu 2018. godinu imenovana je ovlaštena revizorska tvrtka KPMG Croatia d.o.o.