Prijava za zdravstvene djelatnike

Unesite vaše korisničke podatke da bi vidjeli dokument. Ukoliko nemate korisničko ime i lozinku, molimo obratite se na public.relations@belupo.hr.

   


Prijavi me

Ekološka strategija

U obavljanju svojih poslovnih aktivnosti Belupo se kao članica grupe Podravka  opredijelio za održivi razvoj te posebno pažnju posvećuje zaštiti okoliša kod postojećih proizvodnih aktivnosti, razvoja novih proizvoda i tehnologija, te izgradnji novih pogona. U navedenim aktivnostima, potrošnji sirovina i energenata,  prikupljanju, selektiranju  i zbrinjavanju  otpada te kontrolom  emisija u zrak i vode,  Belupo ograničava nepovoljne utjecaje na okoliš . Načelom učinkovitog gospodarenja otpadom, sav otpad koji nastaje na siguran i ekološki prihvatljiv način se zbrinjava, reciklira ili termički obradi.

Pravilnim gospodarenjem veći dio otpada postaje sekundarna sirovina, što je u cilju štednje prirodnih resursa. Stalni pomaci u očuvanju okoliša postižu se kontinuiranom edukacijom zaposlenika, posebno novozaposlenih sa ciljem jačanja ekološke svijesti svakog zaposlenika čime se unapređuje  očuvanje okoliša i osiguravaju bolji uvjeti života u skladu sa društvenom odgovornošću prema zajednici.

 

Kontakti

Josipa Vargovića 4/3
48000 Koprivnica
Tel: (048) 659 011
Fax: (048) 624 992
E-mail: belupo@belupo.hr  


Tel.: (01) 24 81 201
E-mail: public.relations@belupo.hrSnježana Foschio-Bartol,
Direktorica
odnosa s javnošću


Andreja Pavičić,

Pomoćnica direktorice za odnose s javnošću