Prijava za zdravstvene djelatnike

Unesite vaše korisničke podatke da bi vidjeli dokument. Ukoliko nemate korisničko ime i lozinku, molimo obratite se na public.relations@belupo.hr.

   


Prijavi me

Vodstvo

Hrvoje Kolarić, mr.pharm., MBA

Predsjednik Uprave Hrvoje Kolarić rođen je 1971. godine u Koprivnici. Oženjen je i ima dvoje djece. Diplomirao je 1998. na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.  Aktivno je sudjelovao na brojnim edukacijama za usvajanje prodajnih i pregovaračkih vještina, treninzima za prvu liniju menadžmenta, učinkovitost prodaje, osposobljavanje u pitanjima financija itd. Iz poslovne karijere mr.pharm. Hrvoja Kolarića magistra farmacije, ali i magistra poslovnog upravljanja (Master of Business Administration, IEDC) izdvajamo prestižno mjesto direktora BMS Pharmaceuticalsa, niše proizvoda i razvoja poslova. Radio je i na mjestu direktora PharmaSwiss d.o.o. Hrvatska te direktora farmaceutike (ekskluzivni zastupnik Bristol Mayers Squibba, Fujisawe, Ibsen Boufora i Ferringa za zemlje bivše Jugoslavije). Vodio je i poslovne procese vezane uz suradnju s Belupom u proizvodnji kardiološke palete proizvoda Pravachola (pravastatin). U svojoj ranijoj karijeri mr. Kolarić je bio i menadžer Odjela poslova farmaceutike – Bristol – Mayers Squibbovog predstavničkog ureda za Hrvatsku te Bosnu i Hercegovinu, potom menadžer za alergološke i respiratorne proizvode Schering Ploughovog predstavništva u Hrvatskoj. Na mjesto člana Uprave zaduženog za marketing, prodaju te međunarodna tržišta imenovan je u svibnju 2005. te na novi mandat ponovno u svibnju 2010. godine. 2012. imenovan je predsjednikom Uprave Belupa. Iste je godine, krajem prosinca imenovan članom Uprave grupe Podravka. 

 

Mr. Ksenija Punčikar, dipl.oecc., MBA, imenovana članicom Uprave Belupa 

Ksenija Punčikar rođena je 13. studenog, 1966. u Koprivnici. Udata je i ima jedno dijete. U svibnju 1996. godine magistrirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Financijsko tržište i bankarstvo. Uspješno je završila i The International Executive MBA u International  Executive Development Center u Sloveniji. Stekla je i Licencu za obavljanje brokerskih poslova na području Republike Hrvatske.

Svoju dugogodišnju profesionalnu karijeru započela je u Podravci prije 25 godina. Na brojnim izvršnim pozicijama bila je zadužena za računovodstvo, riznicu i financije Grupe Podravka.

Na radnom mjestu direktorice financija u ACG Lukapsu d.o.o. Ludbreg radila je od 2008 do 2012., a početkom 2013. godine dolazi u Belupo na poziciju Glavne direktorice za riznicu, računovodstvo i kontroling.

U svibnju, 2015. imenovana je članicom Uprave Belupa. Predavala na kolegiju Osnove financija poduzeća i Upravljanje poslovnim financijama na Veleučilištu VERN Zagreb.

 

NADZORNI ODBOR

 
Marin Pucar, predsjednik

Marin Pucar imenovan je predsjednikom Uprave Podravke d.d. u veljači 2017. godine, te predsjednikom Nadzornog odbora u svibnju 2017.godine.

Svoju profesionalnu karijeru započinje u prehrambenoj industriji Gavrilović d.o.o. iz koje 2001. prelazi u Danicu d.o.o. – mesnu industriju Podravke d.d. gdje 2002. postaje njezin direktor prodaje, marketinga i razvoja. Godine 2003. imenovan je izvršnim direktorom tržišta Hrvatske u Podravki d.d.. Ulogu člana Uprave Podravke d.d. obnaša od 2008. do 2012. nakon čega odlazi u Zvečevo d.d. na mjesto člana Uprave. Predsjednik Uprave Zvečeva d.d. je od 2014. do kolovoza 2016. godine.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te na istom fakultetu završio poslijediplomski znanstveni studij Teorija i politika marketinga. Trenutno završava diplomski doktorski studij Management na temu "Strategija upravljanja širenjem marke u hrvatskoj prehrambenoj industriji". 

Od 2008. do 2012. član je Nadzornog odbora Danica d.o.o. te Belupo d.d. Godine 2012. postaje članom Upravnog odbora Hrvatske gospodarske komore, a njezinim zamjenikom 2016. čiju ulogu obnaša i danas.

 
Petar Miladin, član

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlio se 1997. u suradničkom zvanju mlađeg asistenta na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava. U prosincu 1999. izabran je u suradničko zvanje asistenta na istoj katedri na kojoj kasnije radi kao viši asistent. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu radi kao docent od 2005., a od 2009. kao izvanredni profesor. Objavio je dvadesetak znanstvenih radova iz područja trgovačkog prava, prava društava i bankarskog prava. Neposredno po završetku studija radio je kao pripravnik na Općinskom i Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Magistrirao je na Poslijediplomskom znanstvenom studiju iz trgovačkog prava i prava društava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorsku disertaciju pod naslovom Plaćanje doznakom obranio je 2005. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekao akademski stupanj doktora društvenih znanosti, znanstveno polje pravo.

 

Davor Doko, član

Svoju profesionalnu karijeru započinje 2000. godine u Odjelu upravljanja imovinom Zagrebačke banke kao asistent portfolio managera, gdje je sudjelovao u osnivanju društva za upravljanje investicijskim fondovima u Zagrebačkoj banci. Timu AZ obveznog mirovinskog fonda pridružio se 2002. godine, na mjestu portfolio menadžera zaduženog za upravljanje dioničkim dijelom portfelja. Kao prokurist i glavni portfolio manager u AZ obveznom mirovinskom fondu među ostalim zaduženjima, aktivno sudjeluje u portfolio menadžment procesu te vođenju investicijskog procesa. Od 2006. godine član je Uprave Allianza ZB d.o.o., društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, zadužen za investicije. Tijekom svojeg mandata investira u brojne kompanije iz farmaceutskog i prehrambenog sektora te razvija dobre poslovne odnose sa svim većim poslovnim bankama u RH i međunarodnim financijskim institucijama. U AZ dobrovoljnim mirovinskim fondovima kao osoba zadužena za investicije, sudjeluje i upravlja svim dijelovima investicijskog procesa.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom karijere usavršavao se na brojnim treninzima i edukacijama i sudjelovao na konferencijama vezanim uz investiranje i tržište kapitala.

 

Branka Perković, članica

Branka Perković rođena je 1956. godine u Osijeku. Udata je i ima dvoje djece. Diplomirala je 1980. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
U Podravki je bila zaposlena od 1980. godine i obavljala pravne poslove u djelokrugu radnog, imovinskog i trgovačkog prava. Od 1990. godine vodi službu za imovinsko-pravne poslove i gospodarsko pravo. Od 1994. do 1996. godine obavlja poslove stručnog suradnika za međunarodne poslove u Uredu generalnog direktora. U svibnju 1996. godine postaje članom Tima za restrukturiranje, koji radi na projektu restrukturiranja Podravke prema profitabilnom rastu u suradnji s konzultantskom tvrtkom A. D. Little. U siječnju 1997. godine imenovana je tajnicom Uprave i Nadzornog odbora Podravke. U rujnu 1997. imenovana je za člana Uprave Podravke, glavnog direktora za kadrove i pravo, a u ožujku 2000. imenovana je za izvršnog direktora za kadrove i pravo Podravke. Položila je pravosudni ispit. Godine 1994. dodijeljen joj je certifikat SEFIC londonske Komore za trgovinu i industriju. 1999. godine završila je opći menadžerski program Poslovne škole Bled. Završila je program Proffesional Diploma in Retailing Management na Leeds Metropolitan University. U međunarodnom poslovanju ima iskustvo u poslovima povezanima s prodajom, intelektualnim vlasništvom, strateškim partnerstvima i akvizicijama. Članicom Uprave Belupa imenovana je u svibnju 2005. te na novi mandat ponovno u svibnju 2010. Za glavnog tajnika Grupe Podravka imenovana 1. travnja 2012. godine, zadužena za organizacijske cjeline na razini Grupe: Ured Uprave, Ured predsjednika i članova Uprave te Pravne poslove.

Za članicu Nadzornog odbora Belupa d.d. izabrana je 3. travnja 2015. na mandat u trajanju od četiri godine.

 

Željko Dragec, član

 

REVIZORSKI ODBOR

 

Iva Brajević

Branka Perković

Senka Laljek

 

 

Kontakti

Josipa Vargovića 4/3
48000 Koprivnica
Tel: (048) 659 011
Fax: (048) 624 992
E-mail: belupo@belupo.hr  


Tel.: (01) 24 81 201
E-mail: public.relations@belupo.hrSnježana Foschio-Bartol,
Direktorica
odnosa s javnošću


Andreja Pavičić,

Pomoćnica direktorice za odnose s javnošću