Prijava za zdravstvene djelatnike

Unesite vaše korisničke podatke da bi vidjeli dokument. Ukoliko nemate korisničko ime i lozinku, molimo obratite se na public.relations@belupo.hr.

   


Prijavi me

Vodstvo

Hrvoje Kolarić, mr.pharm., MBA

Predsjednik Uprave Hrvoje Kolarić rođen je 1971. godine u Koprivnici. Oženjen je i ima dvoje djece. Diplomirao je 1998. na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.  Aktivno je sudjelovao na brojnim edukacijama za usvajanje prodajnih i pregovaračkih vještina, treninzima za prvu liniju menadžmenta, učinkovitost prodaje, osposobljavanje u pitanjima financija itd. Iz poslovne karijere mr.pharm. Hrvoja Kolarića magistra farmacije, ali i magistra poslovnog upravljanja (Master of Business Administration, IEDC) izdvajamo prestižno mjesto direktora BMS Pharmaceuticalsa, niše proizvoda i razvoja poslova. Radio je i na mjestu direktora PharmaSwiss d.o.o. Hrvatska te direktora farmaceutike (ekskluzivni zastupnik Bristol Mayers Squibba, Fujisawe, Ibsen Boufora i Ferringa za zemlje bivše Jugoslavije). Vodio je i poslovne procese vezane uz suradnju s Belupom u proizvodnji kardiološke palete proizvoda Pravachola (pravastatin). U svojoj ranijoj karijeri mr. Kolarić je bio i menadžer Odjela poslova farmaceutike – Bristol – Mayers Squibbovog predstavničkog ureda za Hrvatsku te Bosnu i Hercegovinu, potom menadžer za alergološke i respiratorne proizvode Schering Ploughovog predstavništva u Hrvatskoj. Na mjesto člana Uprave zaduženog za marketing, prodaju te međunarodna tržišta imenovan je u svibnju 2005. te na novi mandat ponovno u svibnju 2010. godine. 2012. imenovan je predsjednikom Uprave Belupa. Iste je godine, krajem prosinca imenovan članom Uprave grupe Podravka. 

 

Mr. Ksenija Punčikar, dipl.oecc., MBA, imenovana članicom Uprave Belupa 

Ksenija Punčikar rođena je 13. studenog, 1966. u Koprivnici. Udata je i ima jedno dijete. U svibnju 1996. godine magistrirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Financijsko tržište i bankarstvo. Uspješno je završila i The International Executive MBA u International  Executive Development Center u Sloveniji. Stekla je i Licencu za obavljanje brokerskih poslova na području Republike Hrvatske.

Svoju dugogodišnju profesionalnu karijeru započela je u Podravci prije 25 godina. Na brojnim izvršnim pozicijama bila je zadužena za računovodstvo, riznicu i financije Grupe Podravka.

Na radnom mjestu direktorice financija u ACG Lukapsu d.o.o. Ludbreg radila je od 2008 do 2012., a početkom 2013. godine dolazi u Belupo na poziciju Glavne direktorice za riznicu, računovodstvo i kontroling.

U svibnju, 2015. imenovana je članicom Uprave Belupa. Predavala na kolegiju Osnove financija poduzeća i Upravljanje poslovnim financijama na Veleučilištu VERN Zagreb.

 

NADZORNI ODBOR

 

Branka Perković, članica

Branka Perković rođena je 1956. godine u Osijeku. Udata je i ima dvoje djece. Diplomirala je 1980. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
U Podravki je bila zaposlena od 1980. godine i obavljala pravne poslove u djelokrugu radnog, imovinskog i trgovačkog prava. Od 1990. godine vodi službu za imovinsko-pravne poslove i gospodarsko pravo. Od 1994. do 1996. godine obavlja poslove stručnog suradnika za međunarodne poslove u Uredu generalnog direktora. U svibnju 1996. godine postaje članom Tima za restrukturiranje, koji radi na projektu restrukturiranja Podravke prema profitabilnom rastu u suradnji s konzultantskom tvrtkom A. D. Little. U siječnju 1997. godine imenovana je tajnicom Uprave i Nadzornog odbora Podravke. U rujnu 1997. imenovana je za člana Uprave Podravke, glavnog direktora za kadrove i pravo, a u ožujku 2000. imenovana je za izvršnog direktora za kadrove i pravo Podravke. Od 1. ožujka 2001. godine obavlja poslove izvršnog direktora pravnih poslova Podravke. Položila je pravosudni ispit. Godine 1994. dodijeljen joj je certifikat SEFIC londonske Komore za trgovinu i industriju. 1999. godine završila je opći menadžerski program Poslovne škole Bled. Završila je program Proffesional Diploma in Retailing Management na Leeds Metropolitan University. Posebno se bavila pravom trgovačkih društava, organizacijom, statusnim promjenama i kadrovskim poslovima. U međunarodnom poslovanju ima iskustvo u poslovima povezanima s prodajom, intelektualnim vlasništvom, strateškim partnerstvima i akvizicijama. Članicom Uprave Belupa imenovana je u svibnju 2005. te na novi mandat ponovno u svibnju 2010.

Za glavnog tajnika Grupe Podravka imenovana 1. travnja 2012. godine, zadužena za organizacijske cjeline na razini Grupe: Ured Uprave, Ured predsjednika i članova Uprave te Pravne poslove.

Za članicu Nadzornog odbora Belupa d.d. izabrana je 3. travnja 2015. na mandat u trajanju od četiri godine.

Ivana Matovina, članica

Diplomirala je 1996. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Računovodstvo i financije.  Od svibnja 1996.g. radila je kao voditeljica računovodstva u Adriani d.o.o.. U rujnu 1997.g. postaje direktoricom zaduženom za reviziju, internu reviziju, računovodstvo i poslovno savjetovanje u KPMG Croatia d.o.o. 2002.g postaje hrvatski ovlašteni revizor. U rujnu 2009.g. imenovana je direktoricom u Cinotti reviziji d.o.o. do rujna 2011.g. kad osniva i postaje direktoricom Antares revizije d.o.o. 

 

Miljenko Ćorić, član 

Rođen 1956.godine. Školu za obrazovanje kadrova u privredi u Koprivnici, za zvanje mehaničar za industrijsku elektroniku i automatizaciju, završio 1974. godine. Iste se godine u srpnju zapošljava u Podravki i radi na podvorbi juha do odlaska u vojsku. Nakon povratka u svibnju 1976.  zapošljava se u Podravki u Tehničkim uslugama. U srpnju 1981.  se zapošljava kao električar na održavanju u Belupu. Od 1985. radi na mjestu tehnologa održavanja i energetike. Od 1985.do 1987. pohađa uz rad šlolu MEC-Varaždin za zvanje,VKV tehnolog elektro radova spec. Tijekom rada bio je angažiran u radu sindikata te je u jednom mandatu bio predsjedik izvršnog odbora sindikata. Tri puta je bio izabran za člana Radničkog vijeća Belupa. Nakon izbora  za radnička vijeća 2014. ponovno je izabran  za predstavnika radnika u Nadzornom odboru Belupa.

 

REVIZORSKI ODBOR

 

Iva Brajević

Branka Perković

 

 

Kontakti

Josipa Vargovića 4/3
48000 Koprivnica
Tel: (048) 659 011
Fax: (048) 624 992
E-mail: belupo@belupo.hr  


Tel.: (01) 24 81 201
E-mail: public.relations@belupo.hrSnježana Foschio-Bartol,
Direktorica
odnosa s javnošću


Andreja Pavičić,

Pomoćnica direktorice za odnose s javnošću