Prijava za zdravstvene djelatnike

Unesite vaše korisničke podatke da bi vidjeli dokument. Ukoliko nemate korisničko ime i lozinku, molimo obratite se na public.relations@belupo.hr.

   


Prijavi me

Kvaliteta

Kvaliteta Belupa temelji se na cjelovitom skupu integriranih aktivnosti kojima osiguravamo visoku razinu proizvoda i poslovnih procesa. Kvaliteta proizvoda i usluga prioritet je kompanije i rezultat je kontinuiranog unapređivanja kvalitete poslovnih procesa u kojima sudjeluju svi naši zaposlenici, a sve sa ciljem dobrobiti i sigurnosti pacijenta. Zadovoljstvo zaposlenih postižemo promicanjem osobnog i stručnog razvoja, te kontinuiranom izobrazbom zaposlenika. Kompanija brine za zdravlje svojih zaposlenika, osigurava sigurne uvjete rada, što se odražava visokom lojalnošću zaposlenih i osjećajem pripadnosti kompaniji. Čuvajmo zdravlje zajedno, temeljna je odrednica naše misije. Stoga Belupo aktivno sudjeluje u javnozdravstvenim kampanjama i edukacijama o unapređenju i čuvanju zdravlja.

OSIGURANJE KVALITETE – glavni zadatak svih zaposlenih

Osigurati zahtijevanu kvalitetu proizvoda i usluga Belupa prioritet je kompanije i svih njenih zaposlenika, od trenutka odabira proizvoda za uvođenje u portfelj pa kroz cijeli životni ciklus proizvoda.,  GXP praksa (Dobra proizvođačka praksa, dobra distribucijska praksa, dobra klinička praksa) kao međunarodna smjernica, osnova je upravljanja kvalitetom svih naših poslovnih procesa, čime se osigurava vrhunska kakvoća, djelotvornost i sigurnost primjene Belupovih lijekova. U Belupu je kvaliteta sastavni dio svakodnevnog poslovanja, dio naše poslovne strategije i poslovne politike. Sustav upravljanja kvalitetom dizajniran je tako da jača transparentnost, poboljšava interne procese i efikasnost kompanije, čime se jamči usklađenost s nacionalnim i međunarodnim zakonskim propisima, standardima i smjernicama te tako opravdava očekivanja naših kupaca, partnera i regulatornih tijela. Sustav upravljanja kvalitetom redovno je nadziran kroz interne nadzore kao i kroz inspekcije vanjskih  certificiranih inspektora regulatornih tijela te poslovnih partnera. Aktivnosti na unapređenju kvalitete u svim našim poslovnim procesima stalna su zadaća Uprave i svih zaposlenika kompanije. U okviru principa održivog razvoja, a bez kompromitiranja kvalitete proizvoda Belupo teži da uz zadovoljavanje vlastitih interesa vodi brigu i o zaštiti ljudskih i prirodnih resursa potrebnih generacijama koje dolaze. Mi brinemo o sebi i o drugima.

KONTROLA KVALITETE

Kontrola kvalitete je kao sastavni dio Belupa nezavisna u svom radu. Obuhvaća kontrolu kvalitete svih ulaznih sirovina i ambalaže, praćenje uvjeta u proizvodnji i kompletnu analizu svih gotovih proizvoda. Kontrola kvalitete ima ključnu ulogu u donošenju odluka koje se odnose na kvalitetu proizvoda. Analize provodi kvalificirano i educirano osoblje u suvremeno opremljenim laboratorijima, uređenim i organiziranim prema zahtjevima DPP-a (dobre proizvođačke prakse).

Visokosofisticirana, moderna oprema, selektivne tehnike rada te stručno osoblje rezultiraju preciznim i ispravnim rezultatima analiza. Sustavom praćenja i nadzorom higijene radnih prostora, opreme i ljudi, kao i higijenskim mjerama sprječava se mogućnost mikrobiološke kontaminacije proizvoda u svim fazama proizvodnje. Svaka serija gotovog proizvoda kontrolira se prema propisanim zahtjevima odobrenim od ovlaštenih  regulatornih tijela, a popraćena je certifikatom kojim se jamči da je proizvedena, opremljena i analizirana u skladu sa DPP zahtjevima te postupcima navedenim u registracijskoj dokumentaciji za pojedini lijek.

 

Kontakti

Josipa Vargovića 4/3
48000 Koprivnica
Tel: (048) 659 011
Fax: (048) 624 992
E-mail: belupo@belupo.hr  


Tel.: (01) 24 81 201
E-mail: public.relations@belupo.hrSnježana Foschio-Bartol,
Direktorica
odnosa s javnošću


Andreja Pavičić,

Pomoćnica direktorice za odnose s javnošću